Novembar 28, 2017

Žepče primjer dobre prakse u pružanju Aftercare podrške investitorima

U Parlamentarnoj skupštini BiH, u srijedu 22.11.2017. godine  predstavljen je “Izvještaj o Aftercare aktivnostima (post investiciona podrška stranim investitorima) Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) u sklopu koje je je održan i godišnji sastanak Suradničke mreže za podršku stranim investitorima u BiH.

Na prezentaciji su sudjelovali zastupnici u Parlamentu Bosne i Hercegovine, predstavnici Ministarstva vanjske trgovine BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Međunarodne financijska korporacije – IFC, članice Grupacije Svjetske banke, predstavnici nadležnih institucija FBiH, kantona, predstavnici općina, načelnici, predstavnici akreditiranih ambasada u BiH i investitori.

Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko je u sklopu prezentacije predstavila Općinu Žepče kao primjer dobre prakse u segmentu pružanja post investicione podrške investitorima u Općini Žepče sa posebnim osvrtom na potrebe investitora za kvalificiranom radnom snagom. Kako je istakla, jedinice lokalne samouprave ulažu velike napore u servisiranju potreba investitora te je u tom procesu potrebno više podrške institucija sa viših nivoa.

Prema prezentiranom izvještaju za 2016. godinu, koji je Vijeće ministara BiH usvojilo u rujnu/septembru 2017. godine, Agencija je samostalno ili u okviru Suradničke mreže obavila 55 posjeta investitorima koji su do sada investirali 432,4 miliona eura i zaposlili 4.963 bh. radnika, od čega je 3.299 novozaposlenih. Analiza rezultata je pokazala da je više od polovice od ukupnog broja posjećenih kompanija zainteresirano za proširenje i unapređenje svog poslovanja, te da bi investirali dodatnih 407,3 miliona eura i zaposlili 1.795 novih radnika ako bi se otklonile administrativne barijere s kojima se suočavaju u svom poslovanju. Upravo iz ovog razloga od ključnog je značaja da svi nivoi vlasti u BiH, uoče značaj aktivnosti koje se provode putem Suradničke mreže, te se uključe u njen rad i daju maksimalnu podršku u rješavanju otvorenih pitanja koja stoje na putu realizacije ovih investicijskih planova.

Međunarodna financijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije putem projekata Privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou „LIFE“ i Unapređenja poslovne klime i pristupa tržištu „ICAM“  podržava rad i pruža tehničku podršku Programu post investicijske podrške u BiH i realizaciji aktivnosti Suradničke mreže u BiH.

Novosti , ,

Posjete: 1