Oktobar 30, 2017

Započela izrada Gender akcionog plana Općine Žepče 2018. – 2020.

Općina Žepče započela je proces izrade Gender akcionog plana za period 2018. – 2020. godine (GAP), inicijalnim sastankom sa stakeholderima održanim u utorak, 24.10.2017. godine.

Sastanku su prisustvovale žene iz sektora obrazovanja, privatnog sektora, aktivistice u mjesnim zajednicama i predstavnice medija

Direktorica RAŽ-a Branka Janko, prezentirala je metodologiju izrade GAP-a naglasivši da će Razvojna agencija Žepče u suradnji sa gender radnom grupom provesti detaljno istraživanje o stanju rodne ravnopravnosti u Općini Žepče. Istraživanje traje do 10.11.2017. a obuhvatiti će zaposlene, nezaposlene, urbane i žene sa ruralnih područja.

Na sastanku je prezentiran i projektni obrazac za prijavu prijedloga projekata za Gender akcioni plan.

Razvojna agencija Žepče će biti koordinirati  izradu GAP-a a usvajanje dokumenta planirano je za decembar 2017. godine.

Novosti ,

Posjete: 0