Januar 12, 2018

Zaključci okruglog stola „Elementarne nepogode i osiguranje u poljoprivredi”

U Sarajevu je 11.01.2018. u organizaciji USAID/Sweden FARMA II i Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ureda za koordinaciju projekata (PCU), održan okrugli stol „Elementarne nepogode i osiguranje u poljoprivredi”, na kojem je preko 30 učesnika, predstavnika zadruga, asocijacija proizvođača, ali i tri osiguravajuće kuće razgovaralo o ovoj temi.

Okruglom stolu je ispred Razvojne agencije Žepče nazočila direktorica Branka Janko, koja je također uzela aktivno učešće u raspravi i nazočnima prezentirala projekt „Zimske proizvodnje povrća u plastenicima u općinama Žepče i Maglaj i Gradu Doboj. Branka Jako je također iznijela iskustva Razvojne agencije Žepče i poteškoće sa kojima su se uslijed nedavnih elementarnih nepogoda susreli poljoprivredni proizvođači koji uzgajaju povrće u plastenicima.

Zaključeno je da osnovni problem koji vodi do nedovoljnog osiguranja poljoprivredne proizvodnje je ograničena ponuda osiguravajućih kuća i visoka cijena premije osiguranja, a konstatirano je i da poljoprivredni proizvođači znaju vrlo malo o uvjetima osiguranja, čak i kada stupe u odnos sa osiguravajućom kućom.

Konstatirano je da dosadašnja praksa ukazuje da bi partneri u osiguranju morali biti udruženja i zadruge kako bi se osiguralo učešće većeg broja farmera, a što vodi smanjenju cijene osiguranja.

Dosadašnji poticaji koji su se odnosili na subvencioniranje premije osiguranja nisu dali željene rezultate (u FBiH je registriranim poljoprivrednim proizvođačima dostupna subvencija u iznosu 50% troška osiguranja, uz ukupan budžet na godišnjem nivou od 100.000 KM).

Na skupu je zaključeno da je jedan od ključnih problema u ovoj oblasti manjak transparentnosti na strani ponude. U tom kontekstu, USAID/Sweden FARMA II planira realizirati istraživanje na temu osiguranja u poljoprivredi, kojim će biti obuhvaćene osiguravajuće kuće u BiH s ciljem povećanja transparentnosti o ponudi i posebnim uvjetima koji utiču na premiju osiguranja.

Predloženo je i da se uz podršku FMPVŠ formira i tehnička radna grupa za unapređenje stanja u oblasti poljoprivrednog osiguranja.

Novosti , ,

Posjete: 1