Novembar 19, 2018

VTK – Poziv domaćim kompanijama

Poziv domaćim kompanijama za predstavljanje u Katalogu proizvođača, sakupljača i prerađivača ljekovitog bilja, eteričnih ulja, šumskih plodova i meda

Spoljnotrgovinska/Vanjskotrgovinska komora BiH zajedno sa USAID/Sweden FARMA II projektom pozivaju zainteresirane kompanije da se predstave u izvoznom Katalogu bosanskohercegovačkih proizvođača, sakupljača i prerađivača ljekovitog bilja, eteričnih ulja, šumskih plodova i meda. Primarni cilj je pripremiti publikaciju koja će predstaviti firme, njihove proizvode i mogućnosti suradnje na evropskim i svjetskim tržištima.

Katalog će biti korišten na raznim međunarodnim sajmovima u inostranstvu, a po prvi put na NATURAL PRODUCTS EXPO 2019, Baltimor – Merilend u SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA (najvećem svjetskom sajmu iz ove oblasti), zatim poslovnim forumima, konferencijama, te će biti distribuiran diplomatsko-konzularnim predstavništvima širom svijeta.

Katalog će biti rađen na engleskom jeziku u tiskanoj i elektronskoj formi.

Kompanije koje su bile predstavljene u prošlogodišnjem katalogu proizvođača, sakupljača i prerađivača ljekovitog bilja, eteričnih ulja, šumskih plodova i meda (http://komorabih.ba/wp-content/uploads/2017/02/Catalogue-MAP-2017.pdf ), a žele biti predstavljene i u novom ovogodišnjem, dužne su samo da dostave potpisanu i ovjerenu Izjavu o upisu (nalazi se na dnu teksta) Spoljnotrgovinskoj/Vanjskotrgovinskoj komori BiH.

Sve nove kompanije koje žele da se prezentiraju, a koje do sada nisu, plaćaju kotizaciju identičnu onoj koju su plaćale kompanije za učestvovanje u prošlogodišnjem Katalogu i ona iznosi 100 KM.

Uplate je moguće je izvršiti na račun 1602000000456505 kod Vakufske Banke d.d. Sarajevo.

Nove zainteresirane kompanije pozivamo da dostave Obrazac za upis u katalog (nalazi se na dnu teksta) popunjen i ovjeren od strane ovlaštenog lica kompanije do 26.11.2018. godine, na e-mail adresu: rados.sehovac@komorabih.ba ili mirela.muratovic@farmabih.ba.

Kontakt osoba ispred Spoljnotrgovinske/Vanjskotrgovinske komore BiH je gdin. Radoš Šehovac, broj tel.: 033 566 184, a ispred USAD/Swedn FARMA II gđa. Mirela Muratović, broj tel.: 033 295 312.
Prilog:

1.Izjava o upisu u Katalog

2.Obrazac za upis u Katalog

Javni pozivi , ,

Posjete: 43