Juli 30, 2018

Uspješno završena Startup akademija u Gračanici

Logotipovi_EU-ProLocal_-November-1024x249 Uspješno završena Startup akademija u Gračanici

Razvojna agencija Žepče je u partnerstvu sa Općinom Gračanica pokrenula projekt međuopćinske suradnje pod nazivom „Povećanje razvojnih potencijala kroz uvođenje instrumenata koji potiču poduzetništvo, međuopćinsku suradnju i nova ulaganja” kojeg sufinancira Europska unija u okviru zajedničkog programa Europske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj EU ProLocal, ukupne vrijednosti 161.361,5 KM, od čega donator sufinancira 80% tj. 129.899,2 KM. U sklopu navedenog projekta realizirana je aktivnost STARTUP akademije koja je podrazumijevala desetodnevnu obuku za 15 polaznika, potencijalnih i postojećih poduzetnika iz Gračanice.

U četvrtak 26.07.2018. u Gračanici je u sklopu STARTUP akademije održan je i Demo dan na kojem su polaznici nakon desetodnevne obuke prezentirali svoje poslovne ideje pred stručnom komisijom i prisutnim predstavnicima nevladinog, vladinog i privatnog sektora te građanima Općine Gračanica. Na kraju Demo dana je stručna komisija odabrala i dvije najbolje poslovne ideje i to:

  1. „Akvaponija“ – Kerim Grbić i Kenan Mehić,
  2. „MIS tekstil“ – Sabina Đulić i Dino Hadžiavdić.

Ostali  sudionici Demo dana su bili:

  • Stem consulting – Knjigovodstvo u džepu – Edin Šehić;
  • Spade HTZ – Edin Spahić;
  • Bukvar, marketing agencija – Lejla Čolo;
  • Tim za sve – Adisa Spahić i Mirsada Mekić;

Prilog o STARTUP akademiji možete pogledati u nastavku.

Novosti , , ,

Posjete: 77