April 11, 2019

U Žepču održane prezentacije za poljoprivrednike

U suradnji sa Općinom Žepče i Federalnim zavodom za poljoprivredu, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  Zeničko-dobojske županije je, dana 10.04.2019. godine u dvorani OV Žepče održalo edukacije na teme „Proizvodnja plodovitog povrća u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju“ i „Osnovni principi i ciljevi organske proizvodnje“.

Zainteresiranim poljoprivrednicima općine Žepče o ovim temama govorio je Enes Smajlović, stručni savjetnik za zaštitu bilja ispred Federalnog Zavoda za poljoprivredu iz Sarajeva.

Žepačkim poljoprivrednicima je savjetovao proizvodnju u zaštićenim prostorima (plastenicima, staklenicima) zato što se na ovaj način ostvaruju veći prinosi i bolja kvaliteta proizvoda koje je kasnije lakše plasirati na tržište.

Kada je u pitanju organska proizvodnja, postoje mikro lokaliteti, no ta proizvodnja mora biti certificirana. Pored općine Žepče edukacije na ove teme su održane i u općinama Tešanj i Visoko.

Novosti ,

Posjete: 147