Septembar 21, 2018

U sklopu MEG projekta održana radionica “Jačanje kapaciteta JLS za rad sa investitorima”

U periodu od 18. do 19.09.2018. godine u prostorijama restorana “Harizma” u općini Doboj održan je trening za predstavnike jedinica lokalne samouprave- predstavnike JLS Žepče, Tešanj, Teslić, Doboj i Prnjavor.

Ova obuka je predstavlja jednu od aktivnosti u sklopu MEG projekta, a koji je financiran od strane EU.

Angažirani predavači na radionici su bili gđa. Meliha Gekić- Lerić, konsultant i gđa. Saša Kotlica, predstavnik UNDP-a.

Navedeni predavači su odabirani na osnovu višegodišnjeg iskustva u sektoru lokalnog ekonomskog razvoja.

Interaktivni pristup obuci, koji se zasnivao na aktivnom uključenju polaznika u sve faze obuke i njihovom individualnom zalaganju, omogućio je polaznicima da se detaljnije upoznaju sa lokalnim ekonomskim razvojem.

Polaznici obuke su uz vodstvo predavača pristupili detaljnijem definiranju funkcija i usluga institucije za investitore, ne samo u pasivnom smislu, nego i u aktivnom, tj. u aktivnom privlačenju novih investicija.

Na treningu je ispred Razvojne agencije Žepče sudjelovao uposlenik Damir Mašić.

MEG, Novosti , ,

Posjete: 49