Februar 3, 2020

U Centru poslovnih kompetencija Žepče u tijeku obuka za brigadire

U okviru projekta „Improving competitiveness of service users through creation of innovative and sustainable specialist trainings“ – „Jačanje kapaciteta korisnika kroz uspostavu inovativnih i održivih treninga“ koga provodi Razvojna agencija Žepče, trenutno je u fazi implementacija treninga za brigadire/vođe smjene u tekstilnom sektoru.

Radi se o specijalističkom treningu za uposlene u tekstilnom sektoru na poziciji brigadira s ciljem jačanja poslovnih kompetencija potrebnih za obavljanje radnih zadataka a naročito: upravljanje ljudskim resursima, organizacija rada u proizvodnom pogonu te praćenje sljedivosti proizvoda kroz korištenje evidencionih obrazaca u skladu sa međunarodnim standardima.

Obuka je započela posjetom novoosnovanoj kompaniji „Tony-Tex“ d.o.o Jelah. Polaznici obuke su imali priliku upoznati se sa načinom uspostave proizvodnje u ovoj kompaniji te razmijeniti iskustva sa uposlenicima i menadžmentom ove kompanije.

Ostatak aktivnosti u okviru ovog programa odvija se u Centru poslovnih kompetencija – odjelu Razvojne agencije Žepče. Angažirani konsultant će, u sklopu treninga posjetiti sve kompanije, učesnice projekta kako bi pružio podršku polaznicima obuke u pravcu kvalitetnije organizacije i koordiniranja radnih operacija na radnom mjestu.

Sve projektne aktivnosti se implementiraju sredstvima Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koga podržava i financira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

MEG, Novosti

Posjete: 405