Maj 30, 2019

RAŽ sudjelovao na konferenciji za mlade u Sarajevu

Općina Centar Sarajevo organizirala je 28. i 29.05.2019. konferenciju za mlade u okviru projekta “Obrazovanje kroz aktivizam mladih, kao put u proces izgradnje mira” UNDP i UNESCO. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici mladih od 16 do 29 godina iz 56 općina iz cijele Bosne i Hercegovine.

Poziv na konferenciju  od strane donatora je upućen prema RAŽ-u koja je bila nositelj izrade Strategije za mlade općine Žepče 2016-2020. Ispred RAŽ-a su nazočili Gabrijela Perković i Igor Banović.

Cilj konferencije je bio uspostavljanje mreže mladih iz cijele BiH, educiranje mladih da postanu aktivni u procesu donošenja odluka na lokalnoj razini, te potaknuti mlade na zagovaranje, lobiranje, aktivizam i volonterizam kako bi mogli adresirati probleme koji ih se tiču. U sklopu konferencije  održani su seminari  i panel diskusije.

Novosti , ,

Posjete: 45