April 30, 2019

RAŽ sudionik na simpoziju “TImod” 2019.

Već četvrtu godinu za redom održava se međunarodni naučno-stručni simpozij iz oblasti tekstilnih tehnologija i modnog dizajna u Travniku koji okuplja predstavnike poduzeća iz tekstilnog sektora kao i stručnjake iz oblasti tekstilne tehnologije i modnog dizajna. Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku je organizator trodnevnog događaja pod nazivom „Timod 2019.“ značajnog za tekstilnu industriju u Bosni i Hercegovini koja je je prije rata upošljavala 100 tisuća radnika a danas oko 40 tisuća. Međutim, sektor tekstila, kože i obuće  je u stalnoj ekspanziji te je u stalnom porastu kako broj poduzeća tako i broj zaposlenih jer je riječ o djelatnostima koje najbrže zapošljavaju ljude ali i koje ostvaruju konstantan rast izvoza, naglašeno je na skupu u Travniku. Jedan od prezentatora bila je i Razvojna agencija Žepče koja je predstavila rad Centra poslovnih kompetencija u Žepču koji je financiran u okviru INTERREG IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. godine. Svojim radom Centar poslovnih kompetencija Žepče trebao bi doprinijeti izvoznoj konkurentnosti poduzeća u sektoru tekstila i drvo prerade i primijeniti inovativne upravljačke i poslovne modele koji se baziraju na održivom korištenju ljudskih i materijalnih resursa, kazano je tijekom prezentacije koja je privukla pozornost nazočnih studenata i sveučilišnih profesora kao i predstavnika poslovnog sektora. U općini Žepče sektor tekstila i obuće upošljava oko 850 radnika što je 25  posto od ukupnog broja zaposlenih u općini Žepče i ima ekspanziju rasta. Posebno je istaknut značaj formiranja prekogranične Mreže za povoljno poslovno okruženje  koja će omogućiti komunikaciju i međusobnu suradnju poduzeća, gospodarskih komora, javnog sektora, obrazovnih i istraživačkih organizacija na transferu znanja i praksi u zemljama okruženja koje su uključene u projekt.

Jedan od ciljeva simpozija „Timod 2019.“ je, prema riječima predsjednika Naučnog odbora doc.dr.sc. Samira Pačavara, pronaći odgovore kako unaprijediti poslovanje domaćih kompanija kako bi se dominacija lohn poslova koji čine preko 92 posto ukupnih aktivnosti promijenila u korist vlastitog proizvoda ili punog proizvoda. Fokus je na obrazovanju budućih kadrova za potrebe tekstilne industrije, što je u skladu sa djelatnosti Fakulteta za tehničke studije koji obrazuje kadrove na smjeru Tekstilno inženjerstvo i dizajn. Pored brojnih domaćih, jedan od predavača je bio je i prof. Dr. Andrej Demšar sa Univerziteta u Ljubljani i Saša Einsiendler, komunikolog iz Ljubljane, kao i msc. Leekei Wai Tang, iz Pariza, Francuska koji je govorio na temu „Položaj i uloga modne industrije Francuske u svijetu“. U sklopu „Timod 2019.“ održano je natjecanje srednjih tekstilnih škola u Federaciji BiH, a gosti su uživali u kreacijama koje su na modnoj reviji predstavili  studenti Fakulteta za tehničke studije pod nazivom „Rad stvara ideju“, kao i modne revije učenika Mješovite srednje tehničke škole iz Travnika: „Računajte na nas“ i Modna revija Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn iz Sarajeva: „BiH-vječna inspiracija“. U tri dana rada simpozija upriličen je i prvi Sajam tekstila, koze i obuće Timod Expo koji su zajedno organizirali općina Travnik i Regionalna razvojna agencija za Centralnu BiH – REZ.

Novosti , ,

Posjete: 30