Juni 2, 2018

RAŽ sudionik konzultacija – Ciljevi održivog razvoja u BiH

Čović: „Agenda 2030“. mora biti ugrađena u sve programe u BiH

U hotelu Hills na Ilidži održana je dvodnevna konferencija o temi „Ciljevi održivog razvoja u BiH„ u organizaciji lokalnog ureda Ujedinjenih naroda u BiH uz stručnu podršku šireg razvojnog sustava UN-a. Cilj organiziranja radionice bio je da se promovira bolje razumijevanje ciljeva održivog razvoja, te započne diskusija i planiranje na više nivoa na ovu temu. Dvodnevne konzultacije u Sarajevu su održane  u okviru projekta Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i angažiranje privatnog sektora koji financira veleposlanstvo Švedske u BiH. Sudionici događaja su predstavnice i predstavnici institucija vlasti na nivou BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, Distrikta Brčko, kantonalnih i općinskih institucija, kao i organizacija civilnog društva, akademske zajednice, privatnog sektora i međunarodnih organizacija. Jedan od sudionika na radionici u Sarajevu bila je Razvojna agencija Žepče koju je predstavljala direktorica Branka Janko, koja je ujedno i članica Radne grupe za ciljeve održivog razvoja i privatni sektor u BiH.

Konzultacije su otvorili Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH, Nj.E. Anders Hagelberg, ambasador Kraljevine Švedske u BiH, i gđa Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH. U svome pozdravnom govoru Čović je kazao kako je Agenda 2030 u cjelini kompatibilna interesima BiH, i poručio kako BiH u narednim godinama mora intenzivno raditi na provedbi Agende 2030.

Agenda 2030 još nije zaživjela u našoj zemlji u onoj mjeri u kojoj bi trebala zaživjeti. Kada biste građane BiH upitali na ulici šta je Agenda 2030 ili šta su smjernice održivog razvoja, većina bi vjerojatno samo slegla ramenima i ne bi razumjela o čemu govorite. Nisam siguran da bi puno bolja situacija bila i kada je riječ o predstavnicima ili nositeljima  izvršne i zakonodavne vlasti u našoj zemlji“, kazao je Čović. Član Predsjedništva BiH najavio je kako na iduću sjednicu Predsjedništva želi pozvati susjede iz Crne Gore i Hrvatske kako bi narednih mjesec dana razgovarali samo o temi Agende 2030.

Agenda 2030 je vizija koja zajedno donosi ekonomski razvoj, društveni napredak, okolišnu održivost i mir sa jasnim ciljem da nijedna žena, muškarac ili dijete ne budu izostavljeni. , kazala je Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH. Održivi razvoj je potreban kako bi se osigurala naša zajednička budućnost. Zbog toga, Vlada Švedske je posvećena podršci implementacije ciljeva održivog razvoja i pružanju pomoći BiH u oblikovanju Agende 2030 u skladu sa lokalnim i nacionalnim potrebama, kroz okupljanje svih relevantnih učesnika”, kazao je Nj. E. Anders Hagelberg, ambasador Švedske u BiH.

Ciljevi održivog razvoja, koji se nazivaju i Globalnim ciljevima, predstavljaju nadgradnju Milenijskih razvojnih ciljeva (MDGs) – osam ciljeva borbe protiv siromaštva koje se svijet obvezao da će postići do 2015.  Milenijski ciljevi, usvojeni 2000., obuhvaćaju veliki broj pitanja, uključujući borbu protiv siromaštva, gladi, bolesti, neravnopravnosti polova i osiguravanje vode i sanitarnih uvjeta života. Tijekom konsultacija, sudionici su razmatrali kako globalne ciljeve održivog razvoja prevesti u provediv akcioni plan u Bosni i Hercegovini.

Novosti , ,

Posjete: 2