Novembar 21, 2018

Projekt MEG – Žepče među najuspješnijim općinama u BiH

Priznanja za uspješnu suradnju na Projektu općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) dodijeljena su za 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave (općina i gradova) u BiH, a kao najuspješnije jedinice lokalne samouprave istakle su se općine: Žepče, Tešanj, i Sanski Most.

U ime općine Žepče priznanje za izvrsnost je primio Općinski načelnik Mato Zovko a uručila mu je viša savjetnica za socijalnu uključenost i upravu u Švicarskoj ambasadi u BiH Dimka Stantchev Skeie. U svom govoru Općinski načelnik Zovko zahvalio se Razvojnoj agenciji Žepče koja koordinira MEG projektom za općinu Žepče i općinskim službama na dosadašnjim ostvarenim rezultatima  te je  izrazio uvjerenje da će općina Žepče nastaviti sa realizacijom zadataka koju pred nju postavi projekt MEG.

Zahvaljujući napretku i pozitivnim ocjenama uspjeli smo realizirati, za nas, važna pitanja vodoopskrbe u mjesnim zajednicama Opšenik i Vinište kroz izgradnju vodovodne mreže na koju je priključeno 55 domaćinstava i 1 farma krava u MZ Vinište. Također rekonstruirano je 700 metara vodovodne mreže, izgrađeno 27 zonskih šahtova, nabavljena i ugrađena mjerna oprema, ugrađeno 471 kućni vodomjer , i  nabavljena oprema za otkrivanje kvarova i nelegalnih priključaka. Sa MEG projektom kreirana je Grant shema općine Žepče u visini od 80.000 KM koja je namijenjena za podršku osnivanju i razvoju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća”, kazao je načelnik Zovko. On se posebno zahvalio projektnom timu MEG projekta na njihovoj koperativnosti  i naporima koje ulažu za ostvarenje rezultata u općinama u kojima se implementira program MEG.a. Značajni rezultati vidljivi su i u području upravljanja razvojem kao i kod participativnog donošenja odluka gdje su uspostavljeni mehanizmi građanskog sudjelovanja u radu javne uprave, uveden je vijećnički sat, a redovno se vrši anketiranje građana o zadovoljstvu radom javne uprave. Uvedeni su i mehanizmi za praćenje rada Općinskog vijeća na način da se prati broj postavljenih vijećničkih pitanja, inicijativa i stupanj aktivnosti vijećnika u općini Žepče.

Ceremoniji uručivanja priznanja najboljima nazočila je i direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko.

Certifikate za uspješnu suradnju na MEG projektu dobili su i načelnici preostalih općina koje su uključene u MEG projekt i to Bosanska Krupa, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Kalesija, Kostajnica, Kozarska Dubica, Prnjavor, Sanski Most, Teslić, Tešanj i Žepče, te gradonačelnici: Bihaća, Cazina, Doboja, Prijedora i Tuzle, te su imali priliku prezentirati rezultate rada lokalnih samouprava.

Općine i gradovi uključeni u MEG projekt predano su radili na poboljšanju pružanja javnih usluga, osluškivali su potrebe stanovništva u lokalnim zajednicama i radili na boljem upravljanju rezultatima. To je, kako je rečeno, dovelo do boljeg uvezivanja, uključivanja ranjivih grupa i odgovaranja na njihove potrebe, kao i poboljšanja komunalnih usluga.

Na taj način su doveli do obnove vodovodne mreže, smanjenja gubitaka vode i sanacije kanalizacijske mreže, ali i ulagali u poslovno okruženje, podršku poduzetništvu, poticajima i zapošljavanju. Kao najuspješnije jedinice lokalne samouprave istakle su se općine: Tešanj, Sanski Most i Žepče.

Zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov istaknuo je da te lokalne uprave postavljaju standarde i primjere drugima kad je u pitanju uvođenje praksi Europske unije, te direktno utječu na približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Viša savjetnica za socijalnu uključenost i upravu u Švicarskoj ambasadi u BiH Dimka Stantchev Skeie ističe da će, Švicarska u četiri godine (od 2016. do 2020.), uložiti 12 milijuna švicarskih franaka kroz MEG projekt u podršci lokalnim samoupravama s populacijom od 846.000 ljudi.

“Partnerske jedinice lokalne samouprave će također usmjeriti proračunska sredstva i uložiti u vodu za piće, izgradnju kanalizacijskih sustava, bolju zaštitu okoline i zdravlje stanovništva, te stvaranje boljih uvjeta za poslovanje. Ovo je važan korak naprijed u lokalnom razvoju”, izjavila je.

MEG projekt ima za cilj unaprijediti institucionalne kapacitete 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave (općina i gradova) za primjenu principa dobre uprave, osiguranje kvalitetnih lokalnih usluga, učinkovitiju interakciju s relevantnim akterima i stvaranje okruženja pogodnih za poslovanje, omogućavanje novih radnih mjesta i ekonomski rast. U okviru djelovanja, Projekt posvećuje posebnu pažnju sektorima privrede i okoliša. Provodi ga UNDP u BiH.

MEG, Novosti ,

Posjete: 170