Decembar 8, 2017

Prevodi poziva za projekte Ambasade SAD

Ambasada SAD u BiH je objavila četiri poziva za projekte sa rokom prijave od 12. do 26. siječnja 2018. godine. Apliciranje je na engleskom jeziku.

U nastavku su neslužbeni prevodi koje je objavila Mreža za izgradnju mira kako bi olakšala razumijevanje i pripremu aplikacije.

Za više informacija o pozivima možete kontaktirati Ambasadu SAD-a na kontakte koji se nalaze u tekstu poziva.

Pozivi za projekte:

Program malih grantove Demokratske komisije

Međuetničko pomirenje i omladinski program (IERY) za projekte omladinskih kampova

Program malih grantova za osnaživanje žena

Program malih grantova za mlade i međuetničko pomirenje

Javni pozivi , , ,

Posjete: 0