Oktobar 15, 2018

Predstavnici Švicarske u posjeti općini Žepče

Općina Žepče u vrhu općina po ostvarenim rezultatima

Delegacija Švicarskog veleposlanstva predvođena gospođom Barbarom Dätwyler Scheuer, direktoricom za suradnju i Srećkom Bajićem, višim programskim službenikom posjetila je općinu Žepče s namjerom da se uvjeri u dosada ostvarene uspješne rezultate u području ekonomskog i okolišnog sektora koji je u fokusu podrške Vlade Švicarske u okviru projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Ispred UNDP-a, na sastanku sa općinskim načelnikom, Razvojnom agencijom Žepče, kao glavnim  koordinatorom projekta za općinu Žepče i JP Komunalno Žepče,  nazočili su Goran Štefatić, MEG Project manager, Robović Alen, terenski službenik I Aleksandra Kuljanin, suradnica za komunikacije UNDP-a.

Naglašen je napredak općine Žepče u implementaciji planiranih aktivnosti na polju dobre uprave, uključujući rad sa Općinskim vijećem, Općinskim službama, razvojnim i okolišnim agencijama kao i rad sa lokalnim komunalnim poduzećem. Tehnička i financijska podrška MEG projekta traje do 2020. godine i do sada je općina Žepče,  po ostvarenim rezultatima,  u vrhu općina u BiH koje su predložene za daljnju pomoć i podršku, naglašeno je na razgovoru sa općinskim načelnikom Matom Zovkom koji se zahvalio Vladi Švicarske na značajnoj podršci u rješavanju problema vodovodne mreže u Mjesnoj zajednici Viniše, mjesnim zajednicama Opšenik, Orahovica i Ciglane,  kao i  infrastrukturnim projektima koji se odnose na glavni vodovod u Žepču i saniranju problema gubitka vode.

Ukupna vrijednost dosadašnje financijske pomoći Vlade Švicarske je u vrijednosti od 250 tisuća KM, koliko je i osigurala općina Žepče kao svoje sufinanciranje. Prema riječima direktora JP Komunalno Žepče Mirka Šumića vrijednost projekta je i u nabavljenoj opremi za potrebe komunalnog poduzeća  a koja je  namijenjena  za otkrivanje gubitaka pitke vode  i sanaciju, donirano je 470 vodomjera, oprema za zoniranje, vrijedan računovodstveni softver  kao i kvalitetna konzultantska pomoć i obuka za osoblje. Prilikom posjete MZ Vinište obiđene su prostorije mjesne zajednice koje su obnovljene sredstvima Vlade Švicarske a služe za okupljanje lokalnog stanovništva i provođenju  društvenih aktivnosti.

U razgovoru sa predsjednicom MZ Vinište Ankicom Marković, direktorica za suradnju Švicarskog veleposlanstva u BIH naglasila je dobre rezultate koji su ostvareni u okviru projekta Jačanje mjesnih zajednica u BiH a koji se također provodi u općini Žepče, i koji će biti nastavljen sa implementacijom jer je do sada polučio najkonkretnije rezultate a koji se odnose na poboljšanje uvjeta za život lokalnog stanovništva. Dobar primjer je Farma „Pranjaš“ u Viništu koja je zahvaljujući riješenom pitanju vodoopskrbe MZ Vinište u okviru projekta MEG dobila priliku da poveća kapacitete svoje farme krava kao i da proizvodnju mlijeka i sira unaprijedi do više razine kvalitete od dosadašnje. Vlasnici farme mladi bračni par Marijan i Marijana Pranjaš su odlučili ostati u BiH, na čemu im je čestitala gđa Barbara i općinski načelnik Mato Zovko koji je obećao i dalju podršku u pomoć biznisima koje pokreću domaći ljudi.

Delegacija Vlade Švicarske posjetila je i JP Komunalno Žepče gdje su općinski načelnik Mato Zovko i direktorica za suradnju Švicarskog veleposlanstva Barbara Dätwyler Scheuer otkrili ploču na objektu a u povodu završetka aktivnosti na poboljšanju sustava vodoopskrbe u općini Žepče.

MEG, Novosti , , ,

Posjete: 56