Juni 1, 2018

Poziv za sudjelovanje u programu poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u općini Žepče

Na osnovu članka 39. Statuta Općine Žepče (Službeni glasnik Općine Žepče 4/09), Odluke o izvršenju proračuna za 2018. godinu (Službeni glasnik Općine Žepče broj 10/17), Ugovora između Općine Žepče i MEG projekta broj 01/1-05-472/18 potpisanog 30.05.2018.g., Općinski načelnik raspisuje javne pozive za četiri grant linije i to:

 • LOT 1 –  Poticaj za samozapošljavanje
 • LOT 2 –  Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva
 • LOT 3 –  Poticaji za nastupe na sajmovima u BiH
 • LOT 4 –  Poticaji za zapošljavanje i stručno osposobljavanje za rad u struci

Grant linije u predviđene Programom poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Općini Žepče u suradnji sa MEG projektom. Cilj Programa je  stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja, poticanje na samozapošljavanje, kao i prevladavanje otežanih tržišnih uvjeta za subjekte malog gospodarstva u općini Žepče. Ukupna vrijednost Programa je 80.00,00 KM a sredstva je osigurala Općine Žepče (40.000,00 KM) i UNDP  (40.000,00).

SVE DOKUKMENTE MOŽETE PREUZETI NA LINKOVIMA ISPOD

LOT 1 – Poticaj za samozapošljavanje

 1. Javni poziv samozapošljavanje
 2. Prijavni obrazac samozapošljavanje
 3. Biznis plan samozapošljavanje
 4. Izjava I  samozapošljavanje
 5. Izjava II samozapšlojavanje

 LOT 2 – Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva

 1. Javni poziv novoosnovani subjekti
 2. Prijavni obrazac novoosnovani subjekti
 3. Biznis plan novoosnovani subjekti
 4. Izjava I novoosnovani subjekti
 5. Izjava II novoosnovani subjekti
 6. Izjava III novoosnovani subjekti

LOT 3 – Poticaji za nastupe na sajmovima u BiH

 1. Javni poziv nastupi na sajmovima
 2. Prijavni obrazac nastupi na sajmovima
 3. Izjava I nastupi na sajmovima
 4. Izjava II nastupi na sajmovima
 5. Izjava III nastupi na sajmovima

LOT 4 – Poticaji za zapošljavanje i stručno osposobljavanje za rad u struci

 1. Javni poziv zapošljavanje i stručno osposobljavanje
 2. Prijavni obrazac zapošljavanje i stručno osposobljavanje
 3. Program i troškovi obuke zapošljavanje i stručno osposobljavanje
 4. Izjava I zapošljavanje i stručno osposobljavanje
 5. Izjava II zapošljavanje i stručno osposobljavanje
 6. Izjava III zapošljavanje i stručno osposobljavanje
Javni pozivi, MEG , ,

Posjete: 35