Januar 9, 2019

Poziv na edukaciju za postojeća i novoosnovana poduzeća u općini Žepče

Razvojna agencija Žepče u suradnji sa Sveučilištem/Univerzitetom „Vitez“ organizira edukacije za poduzeća na području općine Žepče, a u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća kroz poslovnu edukaciju“ koje provodi Sveučilište/Univerzitet „Vitez“.

Edukacije su predviđene da se provode:

a) Za postojeća poduzeća koja će kroz edukacije i obuke steći bolju konkurentnost na tržištu

Teme seminara:

  1. Naplata potraživanja
  2. Poslovno komuniciranje
  3. Upravljanje ljudskim resursima
  4. E-poslovanje

b) Za novoosnovana poduzeća koja tek treba da se izbore za svoju poziciju  na tržištu

Teme seminara:

  1. Poslovni plan
  2. Komunikacijske vještine
  3. Osnove financija za poduzetnike
  4. Uspješno vođenje sastanaka

S tim u vezi,  Razvojna agencija Žepče poziva sve poslovne  subjekte  registrirane  na teritoriji  općine Žepče, a koji bi mogli biti zainteresirani za edukacije da se odazovu i pošalju svoju prijavu putem mail-a na adresu Razvojne agencije Žepče i također da u prijavi naznače koje od navedenih tema bi bile najrelevantnije za njihovo poduzeće da se provede.

Edukacije će se održati u posljednjem tjednu siječnja u sali Općinskog vijeća u Žepču, s početkom od 10:00 sati. Točan termin će se naknadno utvrditi.

Pozivamo sve zainteresirane Vas da nam dostave svoje prijave (ime i prezime sudionika ispred poduzeća) do 15.01.2019. (utorak) na email  adresu  razepce@gmail.com

Javni pozivi ,

Posjete: 63