Decembar 22, 2017

Potpisani ugovori o otkupu zelene salate u općinama Žepče i Maglaj i Gradu Doboj

Dana 22.12.2017.godine potpisani su ugovori o otkupu zelene salate između korisnika projekta iz općina Žepče i Maglaj i Grada Doboj  i obrta „EKO-Eko-PLAST“ Žepče, a u sklopu projekta „Zimska proizvodnja povrća u plastenicima u općinama Žepče i Maglaj i Gradu  Doboj“.

Implementacija projekta je počela 01.11.2017.god. i traje do 30.03.2017.god. Implementator projekta je Razvojna agencija Žepče, dok su partneri kao i su financijeri projekta CRS (Catolich Relief Services), Općina Žepče, Općina Maglaj i Grad Doboj.

U projekt je uključeno 25 poljoprivrednih  proizvođača na 4,5 dunuma površine u općini Žepče, 12 poljoprivrednih proizvođača na 1,4 dunuma površine u općini Maglaj i 7 poljoprivrednih proizvođača na 1,75 dunuma u Gradu Doboj. U plastenicima je zasađena salata Centore i Unicum, a planirani rok berbe je polovina veljače 2018.godine. Korisnicima projekta će biti osiguran otkup  cjelokupne količine proizvoda u čemu podršku pruža RAŽ.

Cilj projekta je osigurati uvjete za održiv ekonomski rast, otvaranje radnih mjesta u poljoprivredi, jačanje i razvoj poljoprivrednog sektora kroz podršku razvoju plasteničke proizvodnje u općini Žepče, općini Maglaj i Gradu Doboj, kroz povećanje konkurentnosti plasteničke proizvodnje pokretanjem zimske proizvodnje salate u plastenicima, osiguranjem boljih uvjeta proizvodnje i boljom educiranošću proizvođača, a sve u svrhu  lakšeg plasmana proizvoda na tržište kroz povećanje količine i kvalitete proizvoda i međusobno uvezivanje malih proizvođača.

Novosti , , , ,

Posjete: 16