Novembar 28, 2017

Potpisan memorandum o suradnji u oblasti iseljeništva s 28 gradova i općina u BiH

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac je 20.11.2017.godine u Sarajevu potpisala memorandume o suradnji u oblasti iseljeništva s gradonačelnicima i načelnicima, odnosno predstavnicima 28 gradova i općina u BiH, među kojima je i općina Žepče.

Ministrica Borovac je kazala da potpisivanje memoranduma o suradnji s iseljeništvom putem jedinica lokalne samouprave predstavlja značajan korak u realizaciji Politike o suradnji s iseljeništvom, koju je donijelo Vijeće ministara BiH u aprilu ove godine.

“Ovo je odraz kontinuirane suradnje s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, ali i naša buduća aktivnost koja će se odvijati na planu realizacije uloge koju imaju jedinice lokalne samouprave kada je u pitanju suradnja s iseljeništvom”, kazala je ministrica Borovac, dodajući da su one prepoznate i imaju ključnu ulogu u realizaciji svih ovih obaveza koje proizlaze iz te suradnje.

Po njenim riječima, zacrtana su dva glavna cilja, prije svega jačanje njihovih kapaciteta kako bi se jedinice lokalne samouprave osposobile za rad s iseljeništvom, jer iseljeništvo zahtijeva posebne uvjete i kvaliteta rada i ono što je potrebno da se udovolji iseljeništvu od strane lokalne zajednice, kao i da razviju lokalne projekte koji će biti usmjereni za uključivanje iseljeništva u lokalni razvoj.

“Uz pomoć partnera, prije svega Vlade Švicarske koja je osigurala sredstva za realizaciju projekta Dijaspora za razvoj, oni će dobiti oko 1,3 milijuna KM za jačanje njihovih kapaciteta, a milijun KM iskoristit će se u vidu granta za njihove lokalne inicijative za suradnju s iseljeništvom”, navela je Borovac.

Napomenula je da ovim sporazumom ostvaruju trajnu suradnju s lokalnim zajednicama, te kazala da će Ministarstvo pružiti obuku lokalnim zajednicama i osoblju koje oni odrede kako bi im pomogli da rade s iseljeništvom na pravilan način.

Istaknula je da će fokus biti, prije svega, na uključivanje iseljeništva u lokalni razvoj.

“Ono što će još Ministarstvo učiniti kroz ovu suradnju jeste da ćemo ponuditi informacije koje smo dobili kroz mapiranje dijaspore. Konkretno, do kraja godine u 10 zemalja svijeta bit će završeno mapiranje dijaspore. Te ćemo informacije podijeliti s jedinicama lokalne samouprave”, kazala je ministrica.

BiH je u proteklom ratu napustilo 1,2 milijuna ljudi, dok ih je interno raseljeno oko milijun, izjavila je Borovac. Prema njenim riječima, od 1,2 milijuna raseljenih u BiH se vratilo njih oko 450.000, što znači da je u zemljama koje su prihvatile izbjeglice iz BiH ostalo da živi oko 750.000 ljudi.

“Unutar BiH interno je raseljeno oko milijun ljudi, od kojih se više od 610.000 vratilo na svoja ognjišta”, rekla je ministrica i navela da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice pruža direktnu pomoć u izgradnji stambenih jedinica za oko 98.000 interno raseljenih.

Klikom na link ispod možete preuzeti kompletan memorandum:

Memorandum

Novosti ,

Posjete: 0