Septembar 27, 2019

Poslovni susreti izvrsnih kompanija BEAR područja

Analitičko-bonitetna kuća Bisnode BH u suradnji s općinama BEAR područja Žepče, Tešanj i Teslić organizirala je prvi poslovni susret na temu bonitetna izvrsnost tvrtki kao najznačajnijih aktera za razvoja gospodarske regije u kojoj posluju.

Na zajedničkom susretu sudjelovali su Mato Zovko, načelnik Općine Žepče, Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj, i Milan Miličević načelnik Općine Teslić, direktori lokalnih razvojnih agencija RAŽ Žepče Branka Janko i TRA Tešanj dr. Ismar Alagić, Odsjek za LER i EU integracije općine Teslić Dragan Mišić i kompanija koje su u proteklom periodu ostvarili uspješne rezultate u poslovanju i svrstale se u red bonitetno izvrsnih kompanija u BiH.

Bila je to prilika da se na jednom mjestu susretnu javni i privatni sektor i predstave rezultati poslovanja kompanija iz općina BEAR područja i dodijele certifikati bonitetne izvrsnosti za najbolje kompanije. Ukupno je dodijeljeno 25 certifikata koji potvrđuju da je riječ o kompanijama koje potvrđuju dugogodišnji kvalitetni rad u samom vrhu domaće privrede u svojim sektorima poslovanja i istovremeno imaju ravnopravan položaj sa kompanijama iz EU jer se pri ocjenjivanju primjenjuje ista metodologija i dokazani kriteriji.

Među bonitetnim kompanijama je pet kompanije iz Žepča čiji su predstavnici primili certifikat za bonitetnu izvrsnost; KAMIN STUDIO d.o.o., AER TRANSPORT d.o.o., TONINO-HOLZ d.o.o., BEĆIROVIĆ d.o.o. i HUNES d.o.o.

Bonitetna izvrsnost definira natprosječnu vrijednost kompanija, a certifikat je potvrda dugogodišnjeg sustavnog i kvalitetnog rada koji certificirane kompanije svrstava u sam vrh domaće privrede i istovremeno ih stavljajući u ravnopravan položaj sa kompanijama iz EU jer se pri ocjenjivanju primjenjuje ista metodologija i dokazani kriteriji.

Na BEAR području bonitetno izvrsnih kompanija je 384, što je 36,5% od ukupnog broja aktivnih kompanija prema završnim računima za 2018. predanim agencijama FIA i APIF. Ove kompanije ostvarile su prihod od 2.076 mld. KM, više od 109 mil. KM i zapošljavaju skoro 14.000 radnika.

Tijekom događaja održan je panel na temu „BEAR razvojne inicijative – jučer, danas, sutra“ o kojoj su govorili direktori razvojnih agencija RAŽ Branka Janko, TRA Ismar Alagić i Dragan Mišić, šef Odsjeka za LER i EU integracije općine Teslić. Dodijeljena su dva zlatna certifikata bonitetne izvrsnosti koju u BiH može imati samo 3,8 % od ukupnog broja aktivnih kompanija koje predaju završne godišnje izvještaje a pripalo je kompanijama „HIFA -OIL „ d.o.o. Tešanj i JP „Rad“ d.d. Tešanj.

Novosti , ,

Posjete: 118