August 7, 2019

Javni poziv za dostavljanje pisanih radova u području rada i zapošljavanja

Na temelju članka 30. Statuta Razvojne agencije Žepče, članka 4. Ugovora o financiranju organizacije Regionalne konferencije o radu i zapošljavanju između Razvojne agencije Žepče i Federalnog zavoda za zapošljavanje, broj 224-07/19, Razvojna agencija Žepče objavljuje JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISANIH RADOVA U PODRUČJU RADA I ZAPOŠLJAVANJA na osnovu kojeg će biti odabrani učesnici – predavači […]

Javni pozivi
Novembar 15, 2018

Priopćenje za medije – završetak infrastrukturnih radova u Željeznom Polju

Priopćenje za medije Žepče, 13.listopada/oktobra  2018. Završetak infrastrukturnih radova u Željeznom Polju – svečano otvorenje sanirane putne infrastrukture- Dana 14.11.2018.godine obilježen je završetak infrastrukturnih radova u Željeznom Polju svečanim otvorenjem sanirane putne infrastrukture, čiji su radovi realizirani u sklopu projekta „safEarth“ – „Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje“. Projekt na području općine […]

Novosti
Mart 8, 2018

Poziv za dostavljanje ponuda – Adaptacija stare školske zgrade za potrebu uspostave centra poslovnih kompetencija

Na sljedećem linku možete preuzeti tendersku dokumentaciju za tender “Adaptacija stare školske zgrade za potrebu uspostave centra poslovnih kompetencija”. TENDER RADOVI-BCC Vašu ponudu je potrebno da dostavite na adresu Razvojne agencije Žepče, Ulica Prva bb, 72230 Žepče najkasnije do 09.04.2018. do 16 sati. sa naznakom “NE OTVARAJ PONUDA”, sukladno uputama u tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene […]

Javni pozivi
Decembar 15, 2017

Poziv za dostavljanje ponuda – Adaptacija stare školske zgrade za potrebu uspostave centra poslovnih kompetencija

Na sljedećem linku možete preuzeti tendersku dokumentaciju za tender “Adaptacija stare školske zgrade za potrebu uspostave centra poslovnih kompetencija”. TENDER RADOVI_BCC Vašu ponudu je potrebno da dostavite na adresu Razvojne agencije Žepče, Ulica Prva bb, 72230 Žepče najkasnije do 15.01.2018. do 16 sati. sa naznakom “NE OTVARAJ PONUDA”, sukladno uputama u tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude […]

Javni pozivi