Januar 9, 2020

RAŽ potpisao ugovor o pružanju mentoring usluga

Razvojna agencija Žepče potpisala je ugovor sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta o pružanju mentoring usluga za dvije kompanije koje su odabrane na osnovu javnog poziva za 2019. godinu za “Pružanju mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva”. Program mentoringa predstavlja novi oblik podrške malim i srednjim poduzećima koji se bazira na iskustvima Japanske agencije […]

Novosti
Juli 30, 2019

Javni natječaj FMRPO – mentoring usluge

Na osnovu točke IV. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/19) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH”, br: 50/13, […]

Javni pozivi
Februar 23, 2018

RAŽ sudjeluje na obuci za mentore za mala i srednja poduzeća

U organizaciji Federalnog ministarstva za poduzetništvo, razvoj i obrt u suradnji sa SERDA Agencijom za razvoj ekonomske regije Sarajevo počela je obuka za mentore za mala i srednja poduzeća u FBiH. Obuka se održava po metodologiji iz Japana koju su pripremili predstavnici JICA (Japanska Agencija za međunarodnu suradnju) i japanski eksperti, a istu realiziraju obučeni […]

Novosti