Decembar 16, 2019

Održana sjednica Lokalnog ekonomskog foruma

U srijedu, 11.12.2019. godine, održana je sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče. Sjednici su prisustvovali predstavnici privatnog i javnog sektora kako bi razmotrili: Nacrt budžeta/proračuna Općine Žepče za 2020. godinu, Izvještaj o implementaciji Akcionog plana Strategije razvoja za 2019. godinu, nacrt ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora te podnijeli nove inicijative.

Također, predstavnici javnog sektora, u prvom redu općinske službe, JP Komunalno d.o.o Žepče i Razvojna agencija Žepče, informirali su privatni sektor o aktuelnim projektima na kojima rade kao i o planovima za naredni period.

Predstavnici privatnog sektora jednoglasno su podržali Nacrt budžeta/proračuna Općine Žepče za 2020. godinu a podnesena je inicijativa za rješavanjem problema sa električnom energijom u Poslovnoj zoni „Donja Golubinja“.

Naredna sjednica zakazana je za početak 2020. godine.

Novosti

Posjete: 28