Juni 18, 2019

Održana šesta radionica projektnog tima u okviru projekta „safEarth“

U periodu od 10.-13.06.2019.godine u Žepče je održana je šesta radionica projektnog tima u okviru projekta „Transnational advanced management of land use risk through landslide susceptibility maps design“ – „safEarth“  ili  „Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje“. Domaćin je bila Razvojna agencija Žepče, a radionici su nazočili, predstavnici Hrvatskog geološkog instituta iz Zagreba, predstavnici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli  i JU Zavoda za geološka istraživanja iz Podgorice.

Implementacija projekta je počela u lipnju/junu 2017. godine, a  projekt  se provodi u okviru programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020.

Radionica je održana u Restoranu California, u Žepču a cilj radionice je bio sumirati realizirane aktivnosti i postignute rezultate, te isplanirati realizaciju aktivnosti za naredni period.

Dr.sc. Vlatko Gulam u ime voditelja projekta (LP), Hrvatskog Geološkog Instituta (HGI) predstavio je sve dosadašnje provedene aktivnosti, te stavio naglasak na aktivnosti koje su preostale.

Također se analizirao utrošak sredstava u prva 4 projektna perioda, analizirale aktivnosti po projektnim paketima, planirale se pripreme za završne aktivnosti na projektu, prezentirali LIDAR podaci, te planirani pristup izrade karata podložnosti na klizanje u krupnom mjerilu.

Gdin. Gulam se zahvalio ispred svog projektnog tima na kvalitetno pripremljenoj i odrađenoj radionici. Također je predstavio zajedničke ciljeve i obaveze koji se trebaju ispuniti do sljedeće radionice koja će se održati Hrvatskoj u organizaciji HGI- a  u rujnu 2019.godine.

Projekt „safEarth“ – „Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje“, implementira RAŽ na području općine Žepče. Projekt se provodi u okviru programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupan proračun je 974.695,50 EUR, od čega EU financira 85%, 15% sufinanciraju partneri. Glavni cilj projekta je u suradnji sa partnerima raditi zajedno na rješavanju pitanja klizišta u regiji.

RAŽ Press

Branka Janko, direktorica

Marijana Zovko –  projekt menadžer

Berina Grahić – Mudželet – financijski menadžer

T: (+387) 32 880 273

M:(+387) 63 693 860

E: razepce@gmail.com

W: www.razepce.com

 

Novosti ,

Posjete: 39