Maj 16, 2018

Održana radionica na temu vodnih usluga

U okviru projekta „Općinskog okoliša i ekonomskog upravljanja“ – MEG, dana 14.05.2018. godine u Žepču održana je tematska  radionica za općinske vijećnike Žepče na temu „Organizacija obavljanja vodnih usluga na nivou jedinica lokalne samouprave“.

Radionici su nazočili konzultanti iz Una Consultinga Sandi Zulić i Nejra Beganović, predsjedavajući OV Muhamed Jusufović, do predsjedavajući OV Ivica Penić, pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti Ilija Barešić,  pomoćnik općinskog načelnika za gospodarstvo i financije Namik Malićbegović, direktor JP „Komunalno“ Mirko Šumić, vijećnici Općinskog vijeća, članovi Nadzornog odbora JP „Komunalno“ Žepče i direktorica RAŽ-a Branka Janko.

Prema riječima Sandija Zulića, namjera je da se pruži tehnička podrška svim jedinicama lokalne samouprave (JLS) uključenim u implementaciju projekta. Cilj ove podrške je podizanje svijesti predstavnika JLS, kao i poboljšanje kapaciteta za ispunjavanje zakonom definiranih obveza JLS za pružanje kvalitetnih vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda svim stanovnicima na cijeloj teritoriji JLS, uključujući i marginalizirane i ranjive skupine.

Drugi cilj ove podrške je i podizanje svijesti članova općinskih vijeća o svim aspektima koje obuhvaćaju usluge vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda i potrebnoj operativnoj učinkovitosti, uz potpuno pokrivanje svih troškova nastalih pružanjem ovih usluga, što će pridonijeti odgovornijem odlučivanju u vezi sa tim uslugama na razini jedinica lokane samouprave.

Također, kroz ovu i nekoliko narednih radionica ojačat će se kapaciteti menadžmenta JP Komunalno Žepče za pružanje kvalitetnih i kontinuiranih komunalnih vodnih usluga, koje su izvorna nadležnost jedinice lokalne samouprave, uključujući i jačanje kapaciteta članova općinskih vijeća kao i članova skupština i nadzornih odbora javnih komunalnih / vodovodnih poduzeća u vezi sa procjenom kvalitete vodoopskrbe i kvalitete odvodnje otpadnih voda, poslovanja njihovog pružatelja vodnih usluga, te srodnih izvještaja, kao i analizom prijedloga za usvajanje cijena vodnih usluga.

MEG, Novosti , , ,

Posjete: 15