Maj 17, 2019

Održana prezentacija projekta „Rast zaJedno sa dijasporom“

U Sali OV Žepče, u organizaciji Općine Žepče i Razvojne agencije Žepče upriličena je prezentacija projekta „Rast zajedno s dijasporom“ za predsjednike i koordinatore za dijasporu u mjesnim zajednicama općine Žepče.

Riječ je o projektu koji je odobren u sklopu projekta “Dijaspora za razvoj (D4D)”, koji zajedno provode Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlada Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Planirano je da u projektu sudjeluju mjesne zajednice koje imaju uspostavljen vid suradnje s dijasporom.

Prezentaciju ispred RAŽ-a vodila je direktorica Branka Janko, koja je govorila o ciljevima projekta, te o aktivnostima i podaktivnostima koje se planiraju provoditi u tijeku implementacije projekta, kao i o rezultatima koje će Općina Žepče ostvariti nakon implementacije  navedenog projekta.

Projekt „Rast zajedno s dijasporom“ ima za cilj pokrenuti prijenos znanja i vještina iz dijaspore u cilju otvaranja novih radnih mjesta, i uspostaviti održive mehanizme poslovne suradnje dijaspore sa lokalnim poduzetnicima kao i uvesti nove javne usluge za potrebe dijaspore.

Uočeno je da su veoma oskudni ili neažurirani zvanični podaci lokalnih vlasti ali i drugih aktera u lokalnom razvoju o dijaspori, njihovoj zemlji destinacije i resursima.  Da bi došli do riješenja problema potrebno je podstaći zajednički rad s mjesnim zajednicama na sustavnom prikupljanju podataka o lokalnoj dijaspori i uspostaviti jedinstveni registar dijaspore Općine Žepče. Stoga je jedna od važnijih aktivnosti ovog projekta upravo mapiranje žepačke dijaspore u suradnji sa predsjednicima mjesnih zajednica.

Prezentaciji su osim predsjednika MZ nazočili pomoćnik Općinskog načelnika, šef Službe za opću upravu i društvene djelatnosti Ilija Barešić koji je ispred Općine zadužen za koordinaciju i suradnju u radu sa mjesnim zajednicama, te Namik Malićbegović kao pomoćnik općinskog načelnika za gospodarstvo i financije.

Novosti , , ,

Posjete: 61