Juli 15, 2019

Održana 2. radionica u sklopu projekta ”Rast zaJedno sa dijasporom”

Dana 15. 7. 2019. održana je 2. radionica u sklopu projekta ”Rast zaJedno sa dijasporom”. Na radionici su bili prisutni predstavnici MZ-a, predsjednici i koordinatori. Govorilo se na temu suradnje sa dijasporom, iskustva u suradnji te o učvršćivanju veza između dijaspore i domicilnog stanovništva.

Na samom početku radionice direktorica Branka Janko obratila se prisutnima te ih izvijestila o aktuelnim događanjima vezanim za projekat kao i javnim pozivima koji bi mogli biti potencijalno korisni za dijasporu.

Predstavnici mjesnih zajednica govorili su na temu suradnje dijaspore u sferi sporta i kulture. Govorili su o aktivnostima kulturno umjetničkih društava, pomoći dijaspore ovim mjesnim zajednica u organiziranju sportskih događanja ali i drugih kulturnih događanja.

Nakon prezentacije mjesnih zajednica koordinator na projektu Igor Banović održao je kratku prezentaciju na temu ”Mapiranje i povezivanje dijaspore sa maticom”. Igor Banović je mjesnim zajednicama prezentirao razloge zbog kojih je bitno napraviti dobru suradnju sa dijasporom, održati koheziju te uspostaviti vezu na obostranu korist, kako bi mjesne zajednice koje sudjeluju u projektu mogle dobiti bolji uvid u sam projekat.

Na samome kraju radionice otvorila se kratka diskusija u kojoj se razgovaralo o potrebama dijaspore i lokalnog stanovništva te kako odnose poboljšati i unaprijediti.

Novosti ,

Posjete: 21