Oktobar 25, 2018

Održana 17. sjednica LEF-a

U četvrtak, 18.10.2018. godine održana je 17. sjednica LEF-a Općine Žepče sa dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Razmatranje procedure izbora članova LEF-a
  3. Analiza ankete o kadrovskim potrebama poslodavaca u Općini Žepče 2018
  4. Inicijative LEF-a
  5. Razno

Proceduru izbora članova LEF-a prezentirala je direktorica RAŽ-a, Branka Janko. Naglašeno je da će Procedura pobliže precizirati način formiranja Lokalnog ekonomskog foruma. Zaključeno je da procedura izbora članova LEF-a treba da podrazumijeva više modaliteta izbora od predlaganja od strane Općinskog načelnika do objave Javnog poziva MSP sektoru za učešće u radu LEF-a.

Prezentirana je i Analiza ankete o kadrovskim potrebama poslodavaca u Općini Žepče. Naglašeno je da nalazi ankete ukazuju na kroničan nedostatak zanatskih zanimanja te potrebu jače suradnje privatnog i obrazovnog sektora.

Pomoćnik Načelnika za gospodarstvo i financije informirao je LEF o usvojenoj inicijativi zadruga za ukidanjem komunalne takse te da će ista biti i formalno potvrđena Odlukom Općinskog vijeća Žepče na narednoj sjednici.

Naredna sjednica LEF-a održati će se u mjesecu decembru/prosincu 2018 kada će se razmatrati Nacrt budžeta/proračuna za 2019. godinu te Izvještaji o realizaciji Akcionih planova Strategije razvoja i Plana kapitalnih investicija.

Novosti ,

Posjete: 25