Juni 15, 2020

Održan webinar „Cyber sigurnost u poslovanju MSP“

11.06.2020 g. u organizaciji firme Imtec, Razvojne agencije Žepče i TRA Agencije za razvoj općine Tešanj organiziran  je webinar pod nazivom “Cyber sigurnost u poslovanju malih i srednjih poduzeća”. U istom je sudjelovalo cca. 50 direktora/vlasnika poduzeća, zaposlenika, IT administratora iz BiH (Žepče, Maglaj, Zavidovići, Tešanj, Usora, Doboj-Jug) i inozemstva. Održane su četiri prezentacije koje su obuhvatile sljedeće teme:

  • Digitalizacija poslovanja kao neminovnost,
  • Prijetnje s kojima se suočavaju kompanije u digitalizaciji poslovanja,
  • Kako se zaštiti: hardverski dio,
  • Kako se zaštiti: softverski dio.

Cilj webinara je bio informirati i upoznati i MSP sa digitalnom transformacijom i opasnostima koje donosi sa sobom, a sve kako bi isti uvidjeli važnost primjene preventivnih mjera zaštite u segmentu hardvera, softvera i informacione mreže.

Razvojnoj agenciji Žepče kao pokretaču lokalnog ekonomskog razvoja je u cilju da se ovakve vrste „specijalističkih“ edukacija nastave i ubuduće odvijati, kako bi se još jače i efikasnije radilo  na razvijanju i jačanju kompetencija MSP-a.

Razvojna agencija Žepče će i dalje kroz Centar poslovnih kompetencija sudjelovati u organiziranju raznih specijalistički edukacija te promoviranju MSP-a.

Novosti ,

Posjete: 13