April 5, 2019

Održan trening trenera u sklopu projekta ”Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

U organizaciji UNDP-a BiH, u sklopu projekta ”Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, u Hotelu ”Park” Doboj 02.i 03. travnja 2019. održana je obuka na temu „Sticanje vještina za prijenos znanja o Ciljevima održivog razvoja (COR) i Agendi 2030.

Radi se o treningu trenera koji dolaze iz općina Žepče, Bijeljina, Gradačac, Brčko, Banja Luka, Gradiška, Laktaši, Sanski Most Gračanica, Petrovo, Tešanj i Kotor Varoš, koje su uključene u projekt, predstavnici razvojnih institucija kao i mjesnih zajednica u kojima su uspostavljeni Društveni domovi.

Ispred RAŽ-a na obuci je bio prisutan Igor Banović. Radionicu su vodili lideri u lokalizaciji Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini Ankica Todorović, šef Odsjeka za Lokalni ekonomski razvoj i europske integracije i Mile Pejčić, šef kabineta Gradonačelnika, grad Bijeljina.

Cilj obuke je bio upoznati predstavnike sa Agendom 2030, njenim ciljevima, implementiranjem u lokalnoj zajednici i predstaviti Agendu 2030 kao strateški važan dokument u daljnjem razvoju. Jedan od zaključaka obuke bio je da se principi ciljeva održivog razvoja i Agende 2030 primjene u svakodnevnom radu svih institucija  te da svaki pojedinac, u okviru svojih nadležnosti, radi na njihovoj primjeni.

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Bosna i Hercegovina ima zadatak da ambicioznu Agendu 2030 pretoči u konkretne aktivnosti, putem Mape puta ciljeva održivog razvoja, a koji obuhvaćaju planiranje, usklađivanje, izgradnju partnerstava svih zainteresiranih strana.

Projekt Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini je zajednički projekt Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa domaćim vlastima. Projektne aktivnosti imaju za cilj unapređenje kvaliteta života građana kroz poboljšanje usluga koje se pružaju na lokalnom nivou, povećanje demokratske odgovornosti i socijalne uključenosti.

Jačanje uloge MZ u BiH, Novosti , ,

Posjete: 143