Juni 10, 2020

Održan radni sastanak u organizaciji OJ Mašinski fakultet i OJ Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici

U petak, 05.06.2020. u sali Tehnološko metalurškog fakulteta Zenica održan je radni sastanak koji su zajednički organizirali OJ Mašinski fakultet i OJ medicinski fakultet Univerziteta u Zenici.

Povod sastanaka bila je podrška pružena od brojnih organizacija sa područja ZDK, među kojima je bila i Razvojna agencija Žepče, u procesu izrade zaštitne opreme u borbi sa COVID – 19.

Na samom početku prisutne je ispred Medicinskog fakulteta pozdravio viši asistent Oruč Mirza, koji je ukratko predstavio organizacije i poduzeća koji su pružili svoju podršku, provedene aktivnosti, osoblje koje je sudjelovalo u izradi zaštitne opreme, te rezultate uloženih napora.

Nakon prezentacije, nazočnima su se obratili Prof. dr. sc. Fuad Hadžikadunić dekan Mašinskog fakulteta univerziteta u Zenici i Prorektor za međunarodnu suradnju i osiguranje kvaliteta Prof. dr. sc. Malik Čabaravdić, koji su se zahvalili svim nazočnim za njihovu pomoć i suradnju te iskazali nadu i spremnost za nastavak suradnje.

Za vrijeme trajanja pandemije, Razvojna agencija Žepče je Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici ustupila na korištenje 3D printer, koji je u sklopu projekta competenceNET financiranog u okviru programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. nabavljen za potrebe Centra poslovnih kompetencija Žepče.

Na kraju sastanka, nazočni su obišli laboratorije u kojima je izrađena zaštitna oprema te iz prve ruke vidjeli proces izrade zaštitnih vizira na 3D printeru.

Sastanku su ispred Razvojne agencije Žepče nazočili Tea Samardžić Memčić i Jugoslav Sarajlić.

Novosti

Posjete: 19