Juni 29, 2018

Održan prvi sastanak Platforme aktera u Klasteru 4 podržan kroz IFAD

Dana 25.06.2018.g. u Hotelu Zenica u Zenici održan je  konstituirajući sastanak Platforme lokalnih aktera u Klasteru 4 kojem su nazočili predstavnici poljoprivrednih zadruga, razvojnih agencija, poduzeća za otkup povrća, predstavnici općina (odsjeci za poljoprivredu) sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Uspostavljanje platforme lokalnih aktera na razini Klastera 4.  dio je aktivnosti u sklopu Programa razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP) s ciljem pružanja potpore razvoju Klastera i odabranih lanaca vrijednosti, a podržan je od strane IFAD-a.

Klastere čine skupine općina identificirane na osnovu zajedničkih karakteristika poljoprivredne proizvodnje i interesa, te mogućnosti za javno-privatnim partnerstvom. Članovi Platforme su : udruge proizvođača, zadruge, agro-biznisi/lideri, općine, NVO, financijske institucije, agencije lokalnoga ekonomskoga razvoja (LED-a) i ostali donatori koji djeluju u lancima vrijednosti. Zadatak članova Platforme je dogovor o ključnim prioritetnim aktivnostima za razvoj klastera kao što su identifikacija i objedinjavanje zahtjeva otkupljivača, i proizvođača, identifikacija financijskih nedostataka i izvora sredstava, promocija horizontalne i vertikalne integracije među akterima lanaca vrijednosti i drugo. Na prvoj konstituirajućoj sjednici usvojen je Pravilnik o funkcioniranju Platforme i potpisan Memorandum o razumijevanju za ulazak u Platformu. Također, razmatrano je uspostavljanje tijela odnosno biranje predsjedavajućih za pod sektore i na kraju za cijeli Klaster 4. Za pod sektor jagodičastog voća izabran je gospodin Emir Tutnić (Poljoprivredna zadruga „Žepački Rolend), za sektor povrća Jasminka Hadžiabdić (Oz „Eco Hills“  p.o Olovo), za sektor ljekovitog biljka  Aldim Šušić (direktor Razvojne agencije Zavidovići).

Ovom događaju prethodilo je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Ureda za koordinaciju projekta (PCU), pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i načelnika Općina u Klasteru  4, koji je osnova za uspostavljanje Platforme lokalnih aktera a kojim se utvrđuje međusobna suradnja između potpisnika Memoranduma na aktivnostima usmjerenim ka jačanju Klastera i pod-sektora. Ispred Općine Žepče Memorandum o razumijevanju potpisao je općinski načelnik Mato Zovko.

Novosti , ,

Posjete: 1