Juni 8, 2018

Održan Dan otvorenih vrata Službe za gospodarstvo i financije Općine Žepče

U četvrtak, 07.06.2018. godine održan je dna otvorenih vrata Službe za gospodarstvo i financije Općine Žepče. Dan otvorenih vrata bio je tematski – povodom objave Javnog poziva Općine Žepče za sudjelovanje u programu poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Općini Žepče u suradnji sa MEG projektom.

Ispred Službe za gospodarstvo i financije, javne pozive prezentirao je pomoćnik Općinskog načelnika, Namik Malićbegović. Direktorica RAŽ-a Branka Janko, prezentirala je biznis plan i način njegovog popunjavanja.

Prisutnima ali i ostalim potencijalnim aplikantima biti će na raspolaganju osoblje RAŽ-a i Službe pri dodatnim pojašnjenjima u vezi aplikacije na ovaj poziva.

Inače, Dan otvorenih vrata je relativno nova praksa u Općini Žepče prema kojoj se svaka tri mjeseca organizira Dan otvorenih vrata koji implementiraju općinske službe i Razvojna agencija Žepče. Dan otvorenih vrata organizira se kao tematski i informativni a u cilju unaprjeđenja komunikacije sa privatnim sektorom i građanima.

Novosti ,

Posjete: 0