Oktobar 4, 2018

Održan Dan otvorenih vrata Općine Žepče

Dana 04.10.2018. godine održan je Dan otvorenih vrata Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče. Prisutni su imali priliku da postave pitanja iz nadležnosti Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče a na njih je odgovarala pomoćnica Općinskog načelnika, Brigita Lovrić.

Jedno od postavljenih pitanja ticalo se Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada u ZDK i njegove primjene na općini Žepče. Pojašnjeno je da je Zakonom predviđeno da se formiraju kućni savjeti koji će odabrati registriranu firmu za održavanje zgrade. Ukoliko se to ne uradi, Općina će putem Javnog natječaja odabrati firmu a stanari će biti obavezni da plaćaju te usluge. Općina trenutno radi na izradi Pravilnika koji će detaljnije regulirati oblast upravljanja zajedničkim prostorijama zgrada.

Postavljeno je i pitanje vezano za adresni registar. Pojašnjeno je da je OV Žepče donijelo Odluku o uspostavi Adresnog registra. Angažirana je firma koja radi na analizi postojećeg stanja i snimanje naseljenih mjesta. Za 14 naseljenih mjesta urađen je projekt i troškovnik označavanja zgrada brojevima koji bi se trebao implementirati do kraja godine. Odlukom je definirana izrada rješenja o dodjeli kućnog broja i prilikom preuzimanja plaćati će se taksa od 10 KM i to će biti jedini trošak  građana vezan za dodjelu i postavljanje kućnog broja. Podaci o kućnim brojevima biti će dostavljeni CIPS-u koji će ažurirati podatke o prebivalištu.

Prisutni su također pitali za dječji Park Lamela. Pomoćnica Općinskog načelnika odgovorila je da je otvorenje dječjeg parka najavljeno za 17.10.2018.

Dan otvorenih vrata je aktivnost Općine Žepče koja se organizira svaka tri mjeseca a najava se vrši putem medija i oglasne ploče.

Novosti ,

Posjete: 19