Maj 16, 2019

Održan Dan otvorenih vrata na temu javnog poziva za financiranje biznisa

U utorak, 14.05.2019. godine, održan je Dan otvorenih vrata Razvojne agencije Žepče, na temu javnog poziva za financiranje biznisa iz sredstava Fonda za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena.

Program podrške marginaliziranim grupama žena implementira Općina Žepče uz podršku USAID-a.

Dan otvorenih vrata ispred RAŽ-a vodila je Berina Grahić – Mudželet, kojom prilikom je prezentirala javni poziv i dala važne informacije o uvjetima, kriterijima za prijavu, financijskom okviru isl.

Danu otvorenih vrata prisustvovale su zainteresirane aplikantice koje planiraju registrirati vlastiti biznis. Pored aplikantica, na Danu otvorenih vrata  je sudjelovala i šefica Biroa rada Žepče.

Najavljena je radionica za izradu biznis plana koja će se, u suradnji sa predstavnicima USAID-a održati u ponedjeljak, 20.05.2019. godine u Sali OV Žepče.

Novosti ,

Posjete: 42