Maj 31, 2019

Javni poziv – prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2019.

Na osnovu Programa utroška sredstava Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2019. godinu broj:02-14-7731/19 od 07.05.2019. godine i Uputstva o poticanju poljoprivredne proizvodnje za 2019. godinu broj: 05-24-7731-1/19od 30.05.2019.godine, (u daljem tekstu: Uputstvo), Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK raspisuje: JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje […]

Javni pozivi
Maj 31, 2019

Javni poziv – poticaji za subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata. Poziv je otvoren samo za korisnike koji su prošle godine koristili drugu godinu poticaja „troškovi doprinosa za uposlenika privrednog sektora“. U nastavku tekst poziva. JAVNI_POZIVI_POKRETANJE_POSLOVNIH_IDEJA IZJAVA_de_minimis

Javni pozivi
Maj 31, 2019

Javni natječaj – grant shema za jačanje konkurentnosti MSP

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sheme – “Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća” za 2017. godinu. Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sheme za 2017. godinu. Sve potrebne podatke možete naći u nastavku. Javni-konkurs-tekst Prateća dokumentacija (aplikacijski paket): Javni konkurs_SMJERNICE Obrazac_projektnog_prijedloga Budzet Plan_aktivnosti […]

Javni pozivi
Maj 30, 2019

RAŽ sudjelovao na konferenciji za mlade u Sarajevu

Općina Centar Sarajevo organizirala je 28. i 29.05.2019. konferenciju za mlade u okviru projekta “Obrazovanje kroz aktivizam mladih, kao put u proces izgradnje mira” UNDP i UNESCO. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici mladih od 16 do 29 godina iz 56 općina iz cijele Bosne i Hercegovine. Poziv na konferenciju  od strane donatora je upućen prema […]

Novosti
Maj 30, 2019

Posjeta poduzeću Geocibalae d.o.o Žepče

Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko i Tanja Bojović-Simić, senior expert u Agenciji za strana ulaganja BiH posjetile su poduzeće „Geocibalae“ d.o.o Žepče http://www.geocibalae.com/ gdje su se susrele sa direktorom Dinom Dragunom. Razgovaralo se o trenutnim aktivnostima i o problemima koji se pojavljuju u radu poduzeća koje je u stranom vlasništvu.  Direktor Dragun je uputio pohvale općinskoj […]

Novosti
Maj 28, 2019

Održana 1. radionica u sklopu projekta „Rast zajedno sa dijasporom“

Dana 27. svibnja 2019. u 11h održana je prva radionica od ukupno 4 radionice u sklopu projekta ”Rast zajedno sa dijasporom” koja je namijenjena koordinatorima za dijasporu u mjesnim zajednicama općine Žepče. Cilj radionice bio je uvezati i uspostaviti bolju suradnju između mjesnih zajednica i ojačati kapacitete mjesnih zajednica za suradnju sa iseljeništvom. Radionica se […]

Novosti
Maj 24, 2019

FMRPO – Javni natječaj – grant sredstva u 2019. godini

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava u 2019. godini. Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce po pojedinim projektima. JAVNI KONKURS – GRANT 2019 1.Poticaj inovatorima – pojedincima SMJERNICE  ZAHTJEV za uključivanje u Projekt Izjava-o-realizaciji-projekta I-1 Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2 Izjava o nesudjelovanju […]

Javni pozivi
Maj 23, 2019

Održana konstituirajuća sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče

Nakon imenovanja novog saziva Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče na 25. sjednici Općinskog vijeća održanoj 25.04.2019. godine, u srijedu 22.05.2019. godine održana je konstituirajuća sjednica novog saziva LEF-a Općine Žepče za mandat 2019. – 2022. U novi saziv LEF-a ulazi 8 kompanija dok u saziv LEF-a ispred javnog sektora ulazi i JU Služba za zapošljavanje […]

Novosti