August 4, 2020

Obavijest o mogućnosti informiranja i pružanja tehničke pomoći

Razvojna agencija Žepče obavještava sve zainteresirane da je objavljen javni poziv Europske unije EU4AGRI vrijedan 3 miliona KM za dodjelu bespovratnih sredstava tj. investicija u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID19 pandemijom. Na javni poziv se mogu prijaviti poduzeća, obrti/poduzetnici i zadruge koja se […]

Novosti
Juli 31, 2020

Objavljen prvi EU4AGRI javni poziv

Projekt Europske unije EU4Agri objavio je javni poziv vrijedan 3 miliona KM za dodjelu bespovratnih sredstava tj. investicija u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize uzrokovane COVID19 pandemijom. Na javni poziv se mogu prijaviti poduzeća, obrti/poduzetnici i zadruge koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom […]

Javni pozivi
Juli 30, 2020

Javni poziv osobama sa invaliditetom sa područja Žepča, Zenice, Maglaja i Zavidovića

Razvojna Agencija Žepče i UG Nešto Više u saradnji sa projektom MarketMakers organiziraju pilot obuku iz digitalnog marketinga za osobe sa invaliditetom sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića u cilju povećanja njihovih mogućnosti za zapošljavanje. U skladu s tim, Razvojna Agencija Žepče i UG Nešto Više upućuju  JAVNI POZIV nezaposlenim osoba sa invaliditetom sa […]

Javni pozivi
Juli 30, 2020

Poziv poduzećima i poduzetnicima za sudjelovanje u programu „Erasmus for Young Entrepreneurs“

U Bosni i Hercegovini je aktivan program Europske unije „Erasmus for Young Entrepreneurs“ (EYE). Riječ je o programu prekogranične razmjene koji poduzećima iz BiH pruža priliku da surađuju sa ozbiljnim i posvećenim mladim poduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja i upoznavanju novih tržišta, čime postaju dio europske mreže uspješnih poduzetnika. Sa druge […]

Novosti
Juli 24, 2020

Sastanci sa institucijama vlasti u okviru aktivnosti poboljšanja zapošljivosti osoba sa invaliditetom

U okviru aktivnosti implementacije intervencije koja ima za cilj povećanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom (OSI) direktorica Razvojne agencija Branka Janko sa suradnicima je u periodu 20. – 23.07.2020. održala niz sastanaka u općinama Žepče, Zavidovići i Maglaj. Intervencija se provodi kroz provođenje specijalističkih obuka, posredovanje između nezaposlenih OSI i potencijalnih poslodavaca, te izradu modela financiranja […]

Novosti
Juli 17, 2020

Pitajte „e-poslovni savjetnik“

E-poslovni savjetnik je web usluga namijenjena je potencijalnim investitorima, predstavnicima dijaspore, zainteresiranim za pokretanje vlastitog biznisa u općini Žepče! Odgovore na vaša pitanja koja pošaljete putem e-savjetnika dobit ćete u roku od 48 sati.   Na linku http://www.opcina-zepce.com/e-poslovni-savjetnik popunite upitnik sa traženim podatcima i vašim upitom, te odaberite instituciju kojoj je vaše pitanje upućeno. Informacije koje […]

Novosti
Juli 15, 2020

Istraživanje o negativnim efektima na poslovanje MSP sektora u općini Žepče uzrokovanim pandemijom

Razvojna agencija Žepče provodi istraživanje na temu “Kako kriza prouzrokovana virusom COVID-19 utiče na kompanije i male biznise u općini Žepče?” Ova anketa je namijenjena svim poduzetnicima/ama i vlasnicima/ama MMSP u općini Žepče, bez obzira na djelatnost. Cilj istraživanja je dobiti uvid u posljedice koje je širenje COVID-19 virusa prouzrokovalo u privatnom sektoru u općini […]

Novosti
Juni 28, 2020

Uspješno realizirana online konferencija Razvojne agencije Žepče

Online konferencija na temu „Suvremeni modeli umrežavanja poduzeća – klasterski model – šansa za tekstilni sektor u BiH“ održana je u organizaciji Razvojna agencije Žepče kao završni događaj u okviru projekta „Jačanje kapaciteta korisnika kroz uspostavu inovativnih i održivih treninga“. Projekt je proveden u suradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, a […]

Novosti