Novembar 5, 2019

Najava događaja “Dan poslovne dijaspore Žepče 2019.”

„Dan poslovne dijaspore Žepče 2019“ će biti održan u četvrtak 7.11.2019. godine s početkom u 11:00 sati u  motelu California Žepče u organizaciji Općine Žepče i Razvojne agencije Žepče uz podršku projekta „Dijaspora za razvoj“ – projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Svrha događaja je da se uspostave bolje i dugoročnije veze sa dijasporom i omogući razmjena znanja i iskustva u svim oblastima života a posebno u oblasti ekonomskog razvoja. Ovim događajem želi se ohrabriti dijaspora, investitori, poduzeća i lokalne institucije da rade zajedno na lokalnom razvoju.

U budućnosti ovaj događaj treba da preraste u poslovno – investicijsku konferenciju koja bi se održavala na godišnjem nivou i bila svojevrsna platforma za razmjenu najboljih poslovnih praksi, promociju projekata i gospodarskih potencijala s kojima raspolaže općina Žepče i žepačka dijaspora u cjelini, i uvezivanje stručnjaka iz akademske zajednice, gospodarstvenika i investitora na individualnoj i institucionalnoj razini.

Pozivnica-Dan-poslovne-dijaspore-2019 Najava događaja "Dan poslovne dijaspore Žepče 2019."

Novosti

Posjete: 55