Januar 24, 2018

Kontrolne posjete proizvođačima salate u Gradu Doboj

Dana 23.01.2018.godine u sklopu projekta „Zimska proizvodnja povrća  u plastenicima u općinama Žepče i Maglaj i Gradu  Doboj“ izvršena je kontrolna posjeta poljoprivrednim proizvođačima u Doboju.

Prilikom posjete predstavnici RAŽ-a, koji je implementator projekta, su u suradnji sa agronomom ispred Grada Doboja, Slađanom Dukić i načelnicom odjeljenja za poljoprivredu Marinom Protić, obišli korisnike projekta, pregledali trenutno stanje u proizvodnji salate te dali preporuke za daljnji rad u plastenicima.

Agronomi ispred RAŽ-a, Marijana Zovko i Gabrijela Perković su zadovoljne trenutnim stanjem u proizvodnji i ozbiljnošću proizvođača koji slušaju sva uputstva agronoma, kao i mentora Nihada Grcića.

Imajući u vidu trenutno stanje u proizvodnji očekivani period berbe salate je polovina pa do kraja veljače s mogućnošću skraćenja tog roka ili eventualno produženja u ovisnosti vremenskih prilika i temperatura.

Projekt traje do 30.03.2017.godine a financira se iz sredstava CRS-a (Catolich Relief Services), Općina Žepče i Maglaj, Grada Doboj uz sufinanciranje korisnika projekta. Korisnicima projekta će biti osiguran otkup  cjelokupne količine proizvoda u čemu podršku pruža RAŽ.

Novosti , ,

Posjete: 54