August 3, 2016

Jačanje lanca vrijednosti jagodičastog voća u BEAR regiji – ProLocal PA3

Trajanje: 2014. -2015. Donator: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Uloga: Koordinator projekta za općinu Žepče Partneri na projektu: Općine Tešanj, Teslić i Žepče, „TRA“, Odsjek za razvoj Opštine Teslić i „RAŽ“ Cilj: Cilj razvoja lanca vrijednosti u sektoru jagodičastog voća je učiniti poljoprivredna tržišta učinkovitijim u prevladavanju visokofragmentiranih marketinških relacija, poboljšanjem pristupa uslugama, informacijama i inputima […]

Provedeni projekti, Razvojni projekti
August 3, 2016

Program “777”

Trajanje: 2014. – 2016. Uloga: Koordinator projekta za općinu Žepče Partneri na projektu: Općine Žepče, Novi Travnik, Orašje i Sanski Most te BID – „Fondacija za podsticanje inovacija u razvoju“ Cilj: Uspostaviti učinkovit sustav međuopćinske suradnje, kreirati zajedničku platformu djelovanja te ojačati općinske kapacitete za privlačenje investicija, izradu i implementaciju razvojnih politika, koji bi rezultirali kreiranjem 777 […]

Provedeni projekti, Razvojni projekti
August 3, 2016

Poticanje i promoviranje prodaje domaćih poljoprivredno prehrambenih proizvoda kroz izgradnju zelene tržnice, (II faza)

Trajanje: 2014. – 2015. Donator: Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ze-do kantona Uloga: Glavni implementator Cilj: Projekta planira izgradnju tri prostora za prodaju i sanitarije, ukupne površine 72 m2. U dva poslovna prostora odvijati će se prodaja mliječnih i suhomesnatih proizvoda domaćih proizvođača, a u trećem poslovnom prostoru planirano je skladište i pakirnica koju će koristiti domaći proizvođači. […]

Provedeni projekti, Razvojni projekti
August 3, 2016

Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu Rural Livelihoods Development Project (RLDP: IFAD-Lo 772-BA; OFID-Lo 1322-P) – Izgradnja i obnova ruralne infrastrukture

Trajanje: 2012. – 2015. Donator: IFAD, OPEC fond i Općina Žepče Uloga: Tehnička priprema projekta i implementacija Cilj: Poboljšanje životnih uvjeta za poljoprivrednike sa područja općine Žepče kroz izgradnju neophodne infrastrukture za unaprjeđenje konkurentnosti i stvaranje uvjeta za povećanje poljoprivredne proizvodnje. Ciljne skupine: Poljoprivredni proizvođači sa područja općine Žepče. Aktivnosti: Analiza potreba, Izgradnja neophodne infrastrukture (putevi, Zelena tržnica), Podizanje […]

Provedeni projekti, Razvojni projekti
August 3, 2016

Izrada Programa kapitalnih investicija općine Žepče za period 2015. – 2019.

Trajanje:  02/2015. – 09/2015. Donator: Općina Žepče Uloga: Glavni implementator Cilj: Izraditi Program kapitalnih investicija Općine Žepče za period 2015. – 2019. (PKI) koji će omogućiti učinkovito planiranje razvoja općine i biti instrument dijaloga Općine Žepče sa stanovnicima, nevladinim udrugama, javnim ustanovama/poduzećima i privrednicima o politici razvoja općine, te biti sredstvo za njihovu partnersku suradnju. Dokument je usvojilo Općinsko […]

Provedeni projekti, Razvojni projekti
August 3, 2016

SMEs without borders

Trajanje: 2012 – 2014 Donator: EU IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013 Uloga: Partner Cilj: Projekt je usmjeren na realizaciju zajedničkih aktivnosti koje će dovesti do stvaranje zajedničkog gospodarskog prostora MSP-a, zadruga i udruženja iz sektora MAP, njihovu promociju, umrežavanje i poticanje suradnje s ciljem bolje pozicioniranosti MAP proizvoda na tržištu. […]

Provedeni projekti, Razvojni projekti
August 3, 2016

Ekonomsko osnaživanje žena u agrobiznisu

Trajanje: 2013. Donator: Gender centar FBiH, Nizozemska razvojna agencija (SNV) Uloga: Glavni implementator Cilj: Obučiti 20 žena za bavljenje proizvodnjom krastavaca kornišona i jagoda, te podignuti 15 duluma nasada pod krastavcima kornišonima i 5 duluma pod jagodama u općini Žepče. U sklopu projekta je dodatno obučeno 10 žena za rad na računaru, te formirana Mreža žena u ruralnom razvoju […]

Provedeni projekti, Razvojni projekti
August 3, 2016

Rekonstrukcija Osnovne škole „Abdulvehab Ilhamija“ Željezno Polje

Trajanje: 2013 – 2014 Donator: Ambasada Japana u BiH Uloga: Tehnička priprema projekta Cilj: Rekonstrukcija zgrade navedene škole radi poboljšanja uvjeta za izvođenje nastave i unaprjeđenje kvaliteta nastavno odgojnog procesa. Ciljne skupine: OŠ “Abdulvehab Ilhamija” Željezno Polje, stanovnici MZ Željezno Polje. Aktivnosti: Izvođenje građevinskih radova na objektu škole.

Provedeni projekti, Razvojni projekti
August 3, 2016

Jačanje lokalne demokracije III (LOD III)

Trajanje: 2012.-2013.god. Donator: UNDP Uloga: Tehnička priprema projekta Cilj: Doprinos demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim općinama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva, te stvaranju financijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga.

Provedeni projekti, Razvojni projekti