Maj 30, 2019

RAŽ sudjelovao na konferenciji za mlade u Sarajevu

Općina Centar Sarajevo organizirala je 28. i 29.05.2019. konferenciju za mlade u okviru projekta “Obrazovanje kroz aktivizam mladih, kao put u proces izgradnje mira” UNDP i UNESCO. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici mladih od 16 do 29 godina iz 56 općina iz cijele Bosne i Hercegovine. Poziv na konferenciju  od strane donatora je upućen prema […]

Novosti
Maj 30, 2019

Posjeta poduzeću Geocibalae d.o.o Žepče

Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko i Tanja Bojović-Simić, senior expert u Agenciji za strana ulaganja BiH posjetile su poduzeće „Geocibalae“ d.o.o Žepče http://www.geocibalae.com/ gdje su se susrele sa direktorom Dinom Dragunom. Razgovaralo se o trenutnim aktivnostima i o problemima koji se pojavljuju u radu poduzeća koje je u stranom vlasništvu.  Direktor Dragun je uputio pohvale općinskoj […]

Novosti
Maj 28, 2019

Održana 1. radionica u sklopu projekta „Rast zajedno sa dijasporom“

Dana 27. svibnja 2019. u 11h održana je prva radionica od ukupno 4 radionice u sklopu projekta ”Rast zajedno sa dijasporom” koja je namijenjena koordinatorima za dijasporu u mjesnim zajednicama općine Žepče. Cilj radionice bio je uvezati i uspostaviti bolju suradnju između mjesnih zajednica i ojačati kapacitete mjesnih zajednica za suradnju sa iseljeništvom. Radionica se […]

Novosti
Maj 23, 2019

Održana konstituirajuća sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče

Nakon imenovanja novog saziva Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče na 25. sjednici Općinskog vijeća održanoj 25.04.2019. godine, u srijedu 22.05.2019. godine održana je konstituirajuća sjednica novog saziva LEF-a Općine Žepče za mandat 2019. – 2022. U novi saziv LEF-a ulazi 8 kompanija dok u saziv LEF-a ispred javnog sektora ulazi i JU Služba za zapošljavanje […]

Novosti
Maj 21, 2019

Održana Informativna radionica u okviru Poduzetničkog fonda za žene u općini Žepče

U ponedjeljak, 20.05.2019. godine, održana je informativna radionica u okviru Poduzetničkog fonda za žene formiranog u sklopu Programa podrške marginaliziranim grupama, a sredstvima USAID-a i Općine Žepče. Radionica je bila prilika da se potencijalnim aplikanticama daju potrebne informacije u vezi sa prijavom na Javni poziv za financiranje biznisa marginaliziranih grupa žena u Općini Žepče. Predstavnica […]

Novosti
Maj 17, 2019

Posjeta 86 Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Razvojna Agencija Žepče je uz podršku Općine Žepče organizirala posjetu 86. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Sajam su 13.05.2019. godine posjetili predstavnici RAŽ-a, Općine te predstavnici zadruga, udruženja, poljoprivrednih obrta, agronomi i veterinari. Novosadski sajam traje od 11. do 17. svibnja. Na 86. međunarodnom poljoprivrednom sajmu, okupljaju se svi značajni akteri iz agrobiznisa i […]

Novosti
Maj 17, 2019

Održana prezentacija projekta „Rast zaJedno sa dijasporom“

U Sali OV Žepče, u organizaciji Općine Žepče i Razvojne agencije Žepče upriličena je prezentacija projekta „Rast zajedno s dijasporom“ za predsjednike i koordinatore za dijasporu u mjesnim zajednicama općine Žepče. Riječ je o projektu koji je odobren u sklopu projekta “Dijaspora za razvoj (D4D)”, koji zajedno provode Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH […]

Novosti
Maj 16, 2019

Održan Dan otvorenih vrata na temu javnog poziva za financiranje biznisa

U utorak, 14.05.2019. godine, održan je Dan otvorenih vrata Razvojne agencije Žepče, na temu javnog poziva za financiranje biznisa iz sredstava Fonda za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena. Program podrške marginaliziranim grupama žena implementira Općina Žepče uz podršku USAID-a. Dan otvorenih vrata ispred RAŽ-a vodila je Berina Grahić – Mudželet, kojom prilikom je prezentirala javni […]

Novosti