Juni 13, 2018

Produžen rok za prijavu za sudjelovanje u Programu poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u općini Žepče

Odlukom Općinskog načelnika broj 01/1-05-472-5/18 od 13.06.2018. godine PRODUŽAVA SE rok za prijavu za sudjelovanje u Programu poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Općni Žepče. Novi rok je 27.06.2018. do 15:00 sati. Posjećamo, Program poticaja se sastoji od četiri grant linije i to: LOT 1 –  Poticaj za samozapošljavanje LOT 2 –  Poticaji novoosnovanim subjektima […]

Javni pozivi, MEG
Juni 1, 2018

Poziv za sudjelovanje u programu poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u općini Žepče

Na osnovu članka 39. Statuta Općine Žepče (Službeni glasnik Općine Žepče 4/09), Odluke o izvršenju proračuna za 2018. godinu (Službeni glasnik Općine Žepče broj 10/17), Ugovora između Općine Žepče i MEG projekta broj 01/1-05-472/18 potpisanog 30.05.2018.g., Općinski načelnik raspisuje javne pozive za četiri grant linije i to: LOT 1 –  Poticaj za samozapošljavanje LOT 2 –  Poticaji […]

Javni pozivi, MEG
Maj 7, 2018

Javni poziv Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona na web stranici ZDK objavilo je:  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava korištenja novčanih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona-2018.g. Javni poziv ostaje otvoren 40 (četrdeset) dana, računajući od dana posljednje objave u dnevnim listovima „Dnevni Avaz“ i „Oslobođenje“. Prijave je potrebno […]

Javni pozivi
Maj 7, 2018

Baza projekata – poziv za dostavu projektnih prijedloga

Svrha javnog poziva je prikupiti sve ideje i prijedloge projekata, koji su u skladu s definiranim ciljevima i prioritetima utvrđenim sa najvažnijim strateškim općinskim dokumentom –Integriranom strategijom razvoja općine Žepče 2018. – 2027. i projekte koji zadovoljavaju kriterije za ažuriranje Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2015. – 2019. Od svih prikupljenih ideja i prijedloga, razvojnih […]

Javni pozivi
April 30, 2018

Javni pozivi Ministarstva privrede ZDK

Ministarstvo privrede Zeničko-dobojskog kantona  je 27.04.2018. na web stranici ZDK objavilo javne pozive za: Konkurentnost, Pokretanje poslovnih ideja, Regres kamata, Ugostiteljski smještajni kapaciteti, Obrt prerađivačke djelatnosti, Turistička infrastruktura, Komore i udruženja, Poduzetništvo ZE-DO Tekst prethodno navedenih javnih poziva kao i dodatne dokumente, možete preuzeti sa linkova u nastavku. JAVNI_POZIV_ZDK_KONKURENTNOST.PDF JAVNI_POZIVI_18_POKRETANJE_POSLOVNIH_IDEJA.PDF JAVNI_POZIVI_18_REGRES_KAMATA.PDF JAVNI_POZIVI_18_UGOSTITELJSKI_SMJESTAJNI_KAPACITETI.PDF JAVNI_POZIVI_18_OBRT_PRERA_IVACKE_DJELATNOSTI.PDF JAVNI_POZIVI_18_TURISTICKA_INFRASTRUKTURA.PDF JAVNI_POZIV_18_KOMORE_I_UDRUZENJA.PDF […]

Javni pozivi
April 26, 2018

Javni poziv Federalno ministarstvo kulture i športa

Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sljedeće transfere: Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa Transfer za kulturu od značenja za Federaciju BiH Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture Transfer […]

Javni pozivi
April 23, 2018

Poziv za prijavu polaznika – STARTUP AKADEMIJA

Zbog velikog interesa, Razvojna agencija Žepče u okviru zajedničkog programa Europske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ponovno otvara P O Z I V za prijavu polaznika na program “STARTUP AKADEMIJA” STARTUP AKADEMIJA predstavlja edukativno – mentorski program koji ima […]

Javni pozivi
April 18, 2018

Javni natječaj za grant sredstva u 2018. godini

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava u 2018. godini. U nastavku možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce po pojedinim projektima. Javni natječaj – grant 2018. Unaprjeđenje poduzetničkih zona – Smjernice – Obrazac projektnog prijedloga – Prilog VI – Spisak aktivnih privrednih subjekata u poduzetničkoj zoni – Prilog XIII – primjerak ugovora […]

Javni pozivi
April 10, 2018

Javni poziv FMERI – Trajni revolving fond

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH”, br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu, („Službene […]

Javni pozivi
Mart 26, 2018

POJAŠNJENJA TENDERSKE DOKUMENTACIJE – Adaptacija stare školske zgrade za potrebu uspostave centra poslovnih kompetencija

U nastavku objavljujemo pojašnjenje tenderske dokumentacije i tehničke specifikacije za tender “Adaptacija stare školske zgrade za potrebu uspostave centra poslovnih kompetencija” na adresi Bistrica bb, 72230 Žepče za potrebe uspostave Centra poslovnih kompetencija. POJAŠNJENJA TENDERSKE DOKUMENTACIJE Za dodatna pitanja možete se obratiti Razvojnoj agenciji Žepče radnim danima (ponedjeljak – petak) u periodu od 7:30 do 16 […]

Javni pozivi