Juni 2, 2020

Javni poziv za dostavljanje Prijedloga projekata za investiranje za Program kapitalnih investicija općine Žepče 2020. – 2024.

Broj:01/1-04-439/20Dana: 29.05.2020. Temeljem člana 39. Statuta općine Žepče (“Službeni glasnik općine Žepče”, broj 4/09), i Odluke o kriterijima rangiranja investicionih projekata za izradu Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2020. – 2024. (Službeni glasnik Općine Žepče broj 03/15), Općinski načelnik Općine Žepče raspisuje:  J A V N I   P O Z I Vza dostavljanje Prijedloga projekata […]

Javni pozivi
April 30, 2020

Javni poziv za dodjelu sadnica i rasadnog materijala

U skladu sa mjerama kojima će se omogućiti što efikasnije suzbijanje negativnih posljedica izazvanih pandemijom COVID – 19, Upravni Odbor Fondacije Muharem Berbić iz Sarajeva, donio je Odluku o aktivnom uključivanju FMB-a u borbu sa potencijalnim posljedicama koje za rezultat mogu imati drastičnu humanitarnu i socijalnu krizu. Na temelju ove Odluke, direktorica FMB-a raspisuje: JAVNI […]

Javni pozivi
April 24, 2020

I javni poziv za dodjelu sredstava za programe u 2020. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje I JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2020. godini. Preuzmite Javni poziv ovdje: LINK Prijavne obrasce možete preuzeti: LOT 1: LINK LOT 4 : LINK LOT 5: LINK Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte […]

Javni pozivi
April 22, 2020

Javni poziv ZDK za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona Pozivaju se privredna društva koja su registrirana na području Zeničko-dobojskog kantona da podnesu Zahtjev za odobravanje kredita s ciljem kreditiranja njihovih poslovnih aktivnosti, na području Zeničko-dobojskog kantona. ASA Banka d.d. Sarajevo (bivša IK Banka d.d. Zenica, u daljem […]

Javni pozivi
April 15, 2020

Objavljen Javni poziv ZDK za subvencioniranje plaće za ožujak/mart 2020

Ministarstvo za privredu ZDK objavilo je 15.04.2020. Javni  poziv za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje 50 posto najniže neto plate za ožujak/ mart 2020. godine.  Pravo na subvenciju imaju pravna i fizička lica registrirana za obavljanje djelatnosti na području ZDK kojima je zabranjen rad od ožujka/marta naredbama donesenim od strane […]

Javni pozivi
Mart 20, 2020

Program za Malu privredu 2020-2021. godina.

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federacìji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj: 15/05), i Programa zapošljavanja povratnika u maloj privredi broj: 03-32-3-39/20 od 12.03.2020. godine , a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u […]

Javni pozivi
Mart 20, 2020

Podrška razvoju start up (početnog biznisa) povratnika

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i  izbjeglicama  iz Bosne  i Hercegovine  (,Sluzbene  novine  FBiH”,  broj:  15/05),  i Programa – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika  broj: 03-32-3- 41 /20 od 16.03.2020 g., a u   cilju  planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći […]

Javni pozivi
Mart 18, 2020

Ponovljeni poziv za dostavljanje aplikacije za sufinanciranje zapošljavanja

Na osnovu Kreditnog sporazuma između IFAD-a i Bosne i Hercegovine, te Projektnog sporazuma između IFAD-a i  Federacije BiH o financiranju, Ured za koordinaciju projekata (PCU)  je zadužen za provođenje Projekta razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP) u Federaciji BiH, njenim ruralnim područjima. Osnovni cilj Projekta je smanjenje siromaštva, a dio sredstava namijenjen je podršci u zapošljavanju mladih […]

Javni pozivi
Februar 5, 2020

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za samozapošljavanje

Na osnovu članka 39. Statuta općine Žepče („Službeni glasnik općine Žepče“, broj 4/09) i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žepče za 2020.godinu („Službeni glasnik općine Žepče“, broj 10/19), Općinski načelnik Općine Žepče objavljuje: JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE  I Predmet poziva Predmet ovog poziva je dodjela subvencije u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba […]

Javni pozivi