Novembar 20, 2017

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu razvoja poduzetništva i podrške start-up idejama kroz saradnju sa dijasporom

U okviru Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: Dijaspora za razvoj“, 17.11.2017. objavljen je javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu razvoja poduzetništva i podrške start-up idejama kroz saradnju sa dijasporom

Potpun projektni prijedlog potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom štampanom (uvezan A4 format) i jednom (1) elektronskom primjerku (zip format na USB stiku).

Na koverti je potrebno naznačiti ime javnog poziva za koji se aplicira: „Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata u svrhu razvoja poduzetništva i podrške start-up idejama kroz saradnju sa dijasporom u okviru Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: Dijaspora za razvoj“.

Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti slijedeće: „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 03-Dec-2017., do 17:00 sati.

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili kurirskom poštom na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat „Dijaspora za razvoj“

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

Dokumenti:

Prilog 1_Obrazac projektnog prijedloga_Start-up
Prilog 2_Budzet projekta
Prilog 3_Pismo namjere – za saradnju sa privrednim subjektom
Prilog 4_ Izjava o partnerstvu sa dijasporom
Prilog 6_Pismo namjere sa istaknutim iznosom sufinansiranja
Prilog 7_Matrica logickog okvira
Prilog 8_Plan aktivnosti i promocije
Prilog 9_Administrativni podaci o aplikantu
Prilog 10_Finansijska identifikaciona forma
Prilog 11_Izjava o podobnosti

Javni pozivi

Posjete: 0