Oktobar 31, 2018

Javni poziv za male grantove 2018

Projekt PRO-Budućnost u kontinuitetu osigurava bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice.

Na javni poziv mogu se prijaviti: udruženja mladih, neformalne grupe mladih, udruženja žrtava rata, Crkve i vjerske zajednice kao i nevladine organizacije usmjerene promoviranju međureligijskog dijaloga, organizacije civilnog društva i općine/opštine/gradove u kojima se provodi projekt PRO-Budućnost.

Ove godine se od aplikanata očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu sa Platformom za mir koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u lokalnim zajednicama u BiH.

USAID-ov projekt PRO-Budućnost provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji s Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Međureligijskim vijećem BiH (MRV), Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

Oblasti javnih poziva

Projektni prijedlozi moraju se odnositi na izgradnju mira i jačanja povjerenja u Bosni i Hercegovini.

Sredstva, tj. mali grantovi će biti na raspolaganju za sljedeće oblasti/aktivnosti/inicijative:

  • Podrška mladima
  • Podrška organizacijama civilnog društva
  • Podrška organizacijama žrtva rata
  • Podrška Crkvama, vjerskim zajednicama i organizacijama usmjerenim ka promoviranju međureligijskog dijaloga
  • Mali grantovi za inicijative općina/opština/gradova

Od aplikanata se traži da do 10. 11. 2018. do 23:59 sati, dostave prijavu sa svim traženim OBRASCIMA putem elektronske forme (online upitnik) na slijedećem linku:

https://app.smartsheet.com/b/form/0ba72e1772ee4ea4816c31d459e05902

Svu potrebnu dokumentaciju i tekstove javnih poziva možete pronaći na sljedećim linkovima:

Tekstovi javnih poziva

Javni poziv za Podršku mladima

Javni poziv za Organizacije civilnog društva

Javni poziv za Organizacije žrtava rata

Javni poziv za Međureligijski dijalog

Javni poziv za Općine opštine i gradove

Instrukcije za popunjavanje obrazaca i online upitnika

Instrukcije za Podršku mladima

Instrukcije za Organizacije civilnog društva

Instrukcije za Međureligijski dijalog

Instrukcije za Organizacije žrtava rata

Instrukcije za Općine opštine i gradove

Obrasci projektnih prijedloga

Obrazac za Podršku mladima

Obrazac za Organizacije civilnog društva

Obrazac za Međureligijski dijalog

Obrazac za Organizacije žrtava rata

Obrazac za Općine opštine i gradove

Obrazac za budžet

Obrazac za budžet

Javni pozivi , ,

Posjete: 90