April 30, 2020

Javni poziv za dodjelu sadnica i rasadnog materijala

U skladu sa mjerama kojima će se omogućiti što efikasnije suzbijanje negativnih posljedica izazvanih pandemijom COVID – 19, Upravni Odbor Fondacije Muharem Berbić iz Sarajeva, donio je Odluku o aktivnom uključivanju FMB-a u borbu sa potencijalnim posljedicama koje za rezultat mogu imati drastičnu humanitarnu i socijalnu krizu. Na temelju ove Odluke, direktorica FMB-a raspisuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA DODJELU SADNICA I RASADNOG MATERIJALA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA SA PODRUČJA BOSNE I HERCEGOVINE

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za dodjelu sadnica i rasadnog materijala, sa svrhom proširivanja i jačanja poljoprivredne proizvodnje kako bi se izbjegle posljedice humanitarne i socijalne krize izazvane pandemijom COVID – 19.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sva fizička i pravna lica, uključujući i udruženja građana i registrirane poljoprivredne proizvođače, sa područja Bosne i Hercegovine, a koja podnesu pismene prijave.

Više informacija o uvjetima financiranja pročitajte u zvaničnom dokumentu ispod:

Javni poziv za sadnice FMB 04.20

Krajnji rok za predaju prijava je 04.05.2020. godine. Sve prijave se moraju nalaziti u zatvorenoj koverti i biti poslane poštom na adresu:

Fondacija Muharem Berbić

Hamdije Kreševljakovića 37

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete se obratiti na email: adnan.mevic@fmb.foundation.

Vijest preuzeta sa : https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/javni-poziv-za-dodjelu-sadnica-i-rasadnog-materijala/

Javni pozivi

Posjete: 438