August 22, 2018

Javni natječaj – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera  za 2018. godinu  po Projektu – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

I  PREDMET NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera-grant po Projektu – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 5/18).

II  CILJEVI PROJEKTA, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA

Ciljevi projekta:

  • Stimuliranje učenika da se obrazuju za obavljanje djelatnosti deficitarnih zanimanja.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

  • Imovinsko stanje učenika;
  • uspjeh u prethodnoj godini školovanja;
  • dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

  • Učenici koji će se u školskoj 2018./2019. godini školovati u srednjim stručnim školama za deficitarna zanimanja.

Popis deficitarnih zanimanja utvrđuje odlukom svaka jedinica lokalne uprave posebno i odluka mora biti objavljena u službenom glasilu jedinice lokalne uprave.

III PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u ovom natječaju imaju učenici koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

NAPOMENA:

Učenici koji do završetka ovog natječaja nisu izvršili svoje ranije preuzete obveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom natječaju, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.

IV SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU

Podnosioci prijava pripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava po ovom projektu.

Smjernice za podnosioce prijava i sva potrebna dokumentacija po ovom projektu mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba

V EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA

Evaluacija i odabir korisnika će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom utvrđenim Smjernicama za podnosioce prijava. Nakon obrade prispjelih prijava Ministarstvo će objaviti rezultate Javnog natječaja u “Službenim novinama Federacije BiH” i na internet stranici Ministarstva.

VI NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

dr. Ante Starčevića bb (Hotel “Ero”) 88000 Mostar,

sa naznakom:

Ne otvarati–po Javnom natječaju za Projekt stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Na poleđini koverte obvezno navesti:

  • ime podnositelja prijave;
  • adresu i kontakt telefon:

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u “Službenim novinama Federacije BiH”, odnosno do 14.09.2018. godine (petak).

Javni pozivi , ,

Posjete: 170