Februar 6, 2017

Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH – video prilog o projektu UNDP-a

U nastavku možete pogledati video prilog o UNDP-ovom projektu „Jačenje uloge mjesnih zajednica u BiH“, u kojem su svoje mišljenje o projektu dali i predstavnici mjesnih zajednica sa područja općine Žepče.

Općina Žepče je jedna od trinaest općina u Bosni i Hercegovini koja je, na osnovu složenog i zahtjevnog procesa prijave i selekcije na javni poziv, izabrana da sudjeluje u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BIH“.

Prijavu Općine Žepče na ovaj na javni poziv i pripremu projektne dokumentacije za Općinu Žepče izvršila je Razvojna agencija Žepče Prva faza projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji podjednako sufinanciraju Vlade Švicarske i Švedske iznosi oko 14,3 milijuna KM, a planirano je da se provede do sredine 2019. godine.

Projekt „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ je osmišljen s ciljem da potakne veći angažman građana u općinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih komunalnih i socijalnih usluga, te u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa, pri čemu se revitalizacija mjesnih zajednica (MZ) smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva.

Više o projektu na LINKU.

Jačanje uloge MZ u BiH, Novosti , ,

Posjete: 17