Maj 12, 2020

Informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni u općini Žepče za 2019.

Razvojna agencija Žepče, kao i prethodnih godina a shodno svojoj praksi da prati ekonomske trendove u Općini Žepče te statističke pokazatelje vezane za vanjskotrgovinsku razmjenu i pojedinačne sektore gospodarstva, pripremila je informaciju o vanjskotrgovinskoj razmjeni u općini Žepče za period 01.01.2019. – 31.12.2019.

Informaciju o vanjskotrgovinskoj razmjeni u općini Žepče za 2019. godinu možete preuzeti ovdje

LINK
Novosti ,

Posjete: 20