Decembar 10, 2019

INFO DAN Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za poboljšanje inovativnih kapaciteta MMSP

Obavještavamo vas kako će se 19.12.2019. god. sa početkom u 14:00h u sali Općinskog vijeća u Žepču održati prezentacija Javnog poziva za dostavljanje prijedloga projekata za poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća (MMSP).

Fond od milion i po eura bespovratnih sredstava unutar projekta EU4Business dostupan je za projekte koji povećavaju konkurentnost MMSP kroz inovacije: razvoj proizvoda / usluga kroz nove pristupe u pred-produkciji, proizvodnji i post-produkciji,  na primjer, kroz upotrebu opreme na višem tehnološkom nivou, uvođenje  standarda i certifikaciju, digitalizaciju i uvođenje e-poslovanja, obuku menadžmenta i osoblja, itd.

Pravna lica iz BiH koja pripadaju kategoriji MMSP mogu aplicirati na ovom Pozivu. 

Iznos bespovratnih sredstava je 100.000 eura po projektu.

Projektne ideje moraju se odnositi na jedan od slijedećih ekonomskih sektora:

  1. Metaloprerađivačka i mašinska industrija,
  2. Drvoprerada.

Ostale i detaljnije informacije možete saznati dolaskom na navedeni INFO DAN.

Novosti ,

Posjete: 61