Februar 5, 2019

EU4BUSINESS – javni poziv u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, povećanje kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima mogu biti fizička lica, obrti/poduzetnici, zadruge i poduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u pod-sektorima uzgoj voća, uzgoj povrća, uzgoj vinove loze, proizvodnja mesa, proizvodnja mlijeka, uzgoj žitarica i uljarica. U okviru ovog javnog poziva prihvatljive su prijave za projekte koji će se izvoditi na teritoriji BiH.

Ukupna sredstva za financiranje podrške investicijama na poljoprivrednim gazdinstvima (primarna poljoprivredna proizvodnja) iznose do 1.750.000 KM. Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 97.000 KM do maksimalno 195.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekt podnosioc prijave mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 40% ukupnog iznosa predložene investicije (40% sufinanciranje podnosioca prijave i 60% sufinanciranje kroz mjeru podrške). Sufinanciranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. ožujak/mart 2019. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Preuzmite dokumente:

Smjernice za podnosioce prijava na javni poziv

Prilog 1. Obrazac za prijavu na javni poziv

Prilog 2. Obrazac poslovnog plana

Prilog 2.a Poslovni plan – tabele

Prilog 3. Pismo namjere za sufinanciranje projekta

Prilog 4. Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

*Preuzeto sa http:www.ba.undp.org

Javni pozivi , ,

Posjete: 105