Mart 24, 2020

Donesena Odluka o načinu rada organa uprave Općine Žepče zbog novonastale situacije pandemije koronavirusa

Odluka-1 Donesena Odluka o načinu rada organa uprave Općine Žepče zbog novonastale situacije pandemije koronavirusa

Odluka-2 Donesena Odluka o načinu rada organa uprave Općine Žepče zbog novonastale situacije pandemije koronavirusa

Novosti

Posjete: 16